Loading...

ชมรมฟุตบอลพ่อค้าเวียดนาม จ.อุดรธานี จัดแข่งขันฟุตบอลประเพณี เต็ดเวียด ครั้งที่ 2

0

ชมรมฟุตบอลพ่อค้าเวียดนาม จ.อุดรธานี จัดแข่งขันฟุตบอลประเพณี เต็ดเวียด ครั้งที่ 2 เพื่อเชื่อมความรักความสามัคคี และส่งเสริมสุขภาพอนามัย


     ที่สนามเพิงพันล้าน ถ.พรมประกาย เขตเทศบาลนครอุดรธานี นายสุรัตน์ ศรีนฤวรรณ รองนายกสมาคมชาวเวียดนามแห่งประเทศไทย อดีตนายกสมาคมชาวเวียดนามอุดรธานี เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอลประเพณี เต็ดเวียด(เทศกาลปีใหม่ของชาวเวียดนาม) ครั้งที่ 2 โดยมีนายทอง กุลธัญวัฒน์ นายกสมาคมนักธุรกิจไทย-เวียดนามแห่งประเทศไทย นายเรืองยุทธ เลือง นายกสมาคมชาวเวียดนามอุดรธานี สมาชิกสมาคมชาวเวียดนาม จ.อุดรธานี ชมรมจักรยาน จ.อุดรธานี ชมรมแม่บ้านจักรยาน จ.อุดรธานี ชมรมแม่บ้านเฮฮาวาไรตี้จ.อุดรธานี เข้า ร่วมกิจกรรม

     กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเชื่อมความรักความสามัคคี สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องชาวไทยเชื้อสายเวียดนามใน จ.อุดรธานี และเพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัย ให้สมบูรณ์แข็งแรง โดยได้รับความร่วมมือด้วยดี จากสมาชิก ทุกชมรม บริษัท ห้างร้าน และถือเป็นกิจกรรมหนึ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่ (วันเต็ด) ของสมาคมชาวเวียดนามใน จ.อุดรธานี ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน

Loading...
Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

ชมรมฟุตบอลพ่อค้าเวียดนาม จ.อุดรธานี จัดแข่งขันฟุตบอลประเพณี เต็ดเวียด ครั้งที่ 2

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2019. All Rights Reserved.