Loading...

สื่อมวลชนจากประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชมและรับฟังแนวคิดธุรกิจร้านดอยคำ และฟาร์สเตชั่น

0

ผอ.ททท.ประจำนครโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น นำสื่อมวลชนจากประเทศญ่ปุ่น เยี่ยมชมและรับฟังแนวคิดธุรกิจร้านดอยคำและฟาร์สเตชั่น ที่ จ.อุดรธานี


 ที่ร้านดอยคำและฟารม์สเตชั่น บน ถ.นิตโยเขตเทศบาลนครอุดรธานี นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล กรรมการบริหารร้านร้านดอยคำและฟารม์สเตชั่น ให้การต้อนรับ คุณสรัสวดี อาสาสรรพกิจ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประจำนคร โอซาก้าประเทศญี่ปุ่นพร้อมคณะสื่อมวลชนจากประเทศญี่ปุ่นที่ ยูทูปเบอร์ และอินสตราแกรมเมอร์ ผู้ผลิตรายการ ที่มีผู้ติดตามเป็นจำนวนมาก ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมชม และรับฟังแนวคิดธุรกิจของร้านดอยคำและฟาร์มสเตชั่น

Loading... สำหรับร้านดอยคำ อุดรธานี นับเป็นสาขาที่ 14 ของประเทศไทย ถือเป็นต้นแบบธุรกิจเพื่อสังคมภายใต้ศาสตร์ของพระราชา มุ่งพัฒนาสร้างสรรค์สินค้าจากชุมชนด้วยคุณภาพระดับโลก ภายใต้ปรัชญา “เกษตรเพื่อชุมชน ผลิตผลเพื่อคนไทย” ดำเนินการส่งเสริม รับซื้อ พัฒนา แปรรูปผลผลิตให้เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียม ส่วนบริษัท ฟาร์ม สเตชั่น จำกัด หรือสถานีผัก-ผลไม้ปลอดสาร เกิดขึ้นจากการรวมตัวของกลุ่มนักธุรกิจและเกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจำหน่ายผักผลไม้ปลอดสารโดยควบคุมตั้งแต่การเพาะปลูกในโรงเรือน จนถึงการเก็บผลผลิตด้วยมาตรฐาน GAP


 คุณสรัสวดีฯ ผอ.ทท.ประจำนคร โอซาก้าประเทศญี่ปุ่น กล่าวว่า ภารกิจในครั้งนี้เป็นการสร้างการรับรูของประเทศไทยในฐานะเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญ อีกทั้งส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเดินทางมาประเทศไทยมากขึ้น ประกอบกับนโยบายของรัฐบาล ต้องส่งเสริมเมืองรองให้เป็นที่รู้จัก เนื่องจากชาวญี่ปุ่นมักจะรู้จักกรุงเทพมหานคร หรือเชียงใหม่ ขณะที่อุดรธานีก็มีศักยภาพ โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับเรื่องอาหารปลอดภัย ที่ประเทศญี่ปุ่นให้ความสำคัญอย่างมากเช่นกันLoading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

สื่อมวลชนจากประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชมและรับฟังแนวคิดธุรกิจร้านดอยคำ และฟาร์สเตชั่น

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2019. All Rights Reserved.