Loading...

อ.เพ็ญจัดงานประเพณี 111 ปี ของดี 11 ตำบล ประจำปี 2562

0

อ.เพ็ญจัดงานประเพณี 111ปี ของดี11ตำบล ประจำปี2562 พร้อมการแสดง แสง สี เสียง อย่างยิ่งใหญ่


     นายวันชัย ชัยพร รอง ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดงาน 111ปี ของดี11ตำบล และการแสดง แสง สี เสียง ตำนานประวัติศาสตร์พระธาตุนางเพ็ญ โดยมีนายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ชาวบ้าน และผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงาน

Loading...


     นายณัฐพล วิถี นายอำเภอเพ็ญ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เพื่อส่งเสริม บำรุงรักษาจารีตประเพณี ภูมิปัญญาวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น เพื่อเป็นการส่งเสริมและประกอบอาชีพ ของราษฎรในท้องถิ่น เพื่อให้หน่วยงานราชการ อปท. และภาคเอกชน ได้บูรณาการทำงานร่วมกัน ส่งเสริมให้เกิดการประกวดแข่งขันผลงานด้านศิลปะหัตถกรรม ให้เกิดกระบวนการปรับปรุงพัฒนา เพิ่มมูลค่าสินค้าในชุมชน สร้างรายได้ในท้องถิ่น อีกทั้งให้เด็กเยาวชนได้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการสถาปนาก่อตั้งอำเภอเพ็ญ ซึ่งมีความเก่าแก่ถึง111ปี

     กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 15-17 ก.พ.ที่ผ่านมา ภายในงานมีพิธีทำบุญตักบาตรพิธีรำบวงสรวง การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การจัดนิทรรศการ การจำหน่ายสินค้า OTOP ส่วนภาคกลางคืน มีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การเดินแฟชั่นการกุศลผ้าพื้นเมือง อ.เพ็ญ และไฮไลท์ของงานเป็นการแสดง แสง สี เสียง ตำนานประวัติศาสตร์พระธาตุนางเพ็ญ และฟรีคอนเสิร์ต ศิลปินลูกทุ่ง ตั๊กแตน ชลดาLoading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

อ.เพ็ญจัดงานประเพณี 111 ปี ของดี 11 ตำบล ประจำปี 2562

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2019. All Rights Reserved.