อุบัติเหตุมกราคม 2562 มีผู้ไม่สวมหมวกกันน็อคสูงถึง 95.45%

0

จ.อุดรธานี ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยเดือนมกราคม 2562 มีผู้ไม่สวมหมวกกันน็อคสูงถึง 95.45%


     นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
     สำนักงานสาธารณสุข จ.อุดรธานี ได้รายงานว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 จ.อุดรธานี มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 9 ราย ไม่สวมหมวกกันน็อคแม้แต่รายเดียว ในช่วงเดือนตุลาคม 2561-29 มกราคม 2562เดือนตุลาคมมีผู้ไม่สวมหมวกกันน็อค 89.47 % เดือนพฤศจิกายน 84.62 % เดือนธันวาคม 81.41 % เดือนมกราคม 95.45% มีผู้บาดเจ็บคนขับ 4,844 ราย ผู้บาดเจ็บคนซ้อน 1,050 ราย

     ซึ่งในปีนี้ทางสำนักงานสาธารณสุข มียุทธการ 3 ส 1 ป โดย ส 1 สถานที่ราชการ กลุ่มเป้าหมาย สำนักงานจังหวัด ส่วนราชการต่างๆระดับจังหวัด ส่วราชการระดับอำเภอ ส่วนราชการท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และ อสม. โดยการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงาน ระยะการประชาสัมพันธ์เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2562 แจ้งมาตรการถึงผู้บริหาร 3 ส และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกประเภท, ส 2 สถานศึกษา กลุ่มเป้าหมาย สพป.อุดรธานี เขต 1 สพป.อุดรธานี เขต 2 สพป.อุดรธานี เขต 3 สพป.อุดรธานี เขต 4 สพม.เขต 20อาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัย ระยะทดลองงานเดือนเมษายน 2562 ส 3 สถานประกอบการ บังคับใช้กฎหมาย Zoning อำเภอ เดือน พ.ค.-ก.ย.2562

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

อุบัติเหตุมกราคม 2562 มีผู้ไม่สวมหมวกกันน็อคสูงถึง 95.45%

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2019. All Rights Reserved.