Loading...

”สนามบินนานาชาติอุดรธานีวันนี้เป็นของใคร”

0

เครือข่ายอุดรธานีในทศวรรษหน้าจัดเวทีเสวนา”สนามบินนานาชาติอุดรธานีวันนี้เป็นของใคร”


     พ.ท.วรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ ประธานบริษัทอุดรพัฒนาเมือง จำกัด เป็นประธานเปิดเวที เสวนา”สนามบินนานาชาติอุดรธานีวันนี้เป็นของใคร”หลังจากกรณีนโยบายโอนย้ายท่าอากาศยาน 4 แห่งในความรับผิดชอบของกรมท่าอากาศยาน (ทย.) ไปให้ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท.เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการรวมทั้งสนามบินนานาชาติอุดรธานี โดยมีผู้แทนจากภาครัฐ เอกชน สื่อมวลชน เครือข่ายอุดรธานีในทศวรรษหน้าร่วมกิจกรรม

Loading...     โดยเสียงส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ไม่ได้อยู่ที่ว่าใครจะบริหารสนามบินแต่สิ่งสำคัญคือการที่จะบริหารให้เป็นกิจการที่เน้นการบริการสาธารณะ ไม่แสวงหากำไรสูงสุด แต่มุ่งเน้นให้เป็นกิจการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สุข ราคาเป็นธรรม และปลอดภัย สำหรับผู้บริโภค ซึ่งงบลงทุนสนามบินตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันมาจากเงินภาษีของประชาชนการปรับราคาขึ้นหรือลงของตั๋วเครื่องบิน สินค้า อาหาร เครื่องดื่ม ที่จอดรถ และบริการอื่นๆ ในสนามบิน ล้วนจะส่งผลโดยตรงต่อผู้โดยสารทั้งสิ้น

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

”สนามบินนานาชาติอุดรธานีวันนี้เป็นของใคร”

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2019. All Rights Reserved.