Loading...

กกต.อุดรธานี นำผู้สมัคร ส.ส. 309 คน ร่วมปฏิญาณตน ไม่ซื้อสิทธิ์ ขายเสียง

0

สนง.กกต.อุดรธานี นำผู้สมัคร ส.ส. 309 คน ร่วมปฏิญาณตน ไม่ซื้อสิทธิ์ ขายเสียง เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานเปิด “โครงการสร้างกลไกลในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งการเลือกตั้ง กิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง” โดย นายกิตติคุณ ศิริโยธา ผอ.กกต.อุดรธานี นำผู้สมัครรับเลือกตั้ง 8 เขต 52 พรรค 309 คน และผู้สนับสนุน ผอ.ประจำเขตเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

นายกิตติคุณ ศิริโยธา ผอ.กกต.อุดรธานี เปิดเผยว่า ตามที่มีพระราชกฤษฏีกา ให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ที่จะมีขึ้นในวันที่ 24 มี.ค.2562 การประชุมในวันนี้ เป็นการชี้แจง ข้อปฏิบัติ เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ข้อห้าม ในการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง กลุ่มเป้าหมายคือตัวผู้สมัครทั้ง 309 คน ผู้สนับสนุนไม่เกิน 5 คน จาก 52 พรรคการเมือง ซึ่งได้รับการร่วมมือจากผู้สมัครอย่างดี จึงได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ให้รู้รักสามัคคี การหาเสียงตามสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องมาแจ้งให้ กกต. เช่นสื่อเฟซบุ๊ก ชื่อเพจอะไร หรือสื่อโซเชียลอื่น กดไลน์ กดแชร์ได้ แต่ห้ามไปใส่ร้ายคนอื่น ส่วนผู้สนับสนุน ถ้ามีการจ้างโฆษณาตามสื่อโซเชียลหากเกิน 1 หมื่นบาท ต้องรายงานค่าใช้จ่ายให้ กกต.ทราบ

จากนั้น ผวจ.อุดรธานี ผอ.กกต.อุดรธานี พร้อมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ได้ร่วมกันกล่าวคำปฏิญานตน ต่อหน้าพระพุทธรูป ในการที่จะทำให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ไม่มีการกลั่นแกล้ง ใส่ร้ายป้ายสี ระหว่างกัน โดยเฉพาะผู้สมัคร ที่จะไม่มีการซื้อสิทธิขายเสียง จากนั้นได้เปิดกาศให้ผู้สมัคร ซักถามปัญหาต่าง ๆ ในการฏิบัติสำหรับการเลือกตั้งวันที่ 24 มีนาคม นี้

Loading...
Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

กกต.อุดรธานี นำผู้สมัคร ส.ส. 309 คน ร่วมปฏิญาณตน ไม่ซื้อสิทธิ์ ขายเสียง

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2019. All Rights Reserved.