Loading...

โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์โอทอปประเภทเครื่องปั้นดินเผาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

0

สำนักปลัดนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์โอทอปประเภทเครื่องปั้นดินเผาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


     กิจกรรมจัดขึ้นโดยภายในงาน เฉลิมฉลองมรดกโลกบ้านเชียง ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 7-10 ก.พ.นี้ ที่ ลานวัฒนธรรมเทศบาล ต.บ้านเชียง และ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี ซึ่งบูธของ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มี นายชาตรี ตะโจประรังประธานกลุ่มปั้นหม้อเขียนสี เทศบาล ต.บ้านเชียง ได้มาสาธิตการผลิตเครื่องปั้นดินเผา การเขียนลาย และรูปแบบผลิตภัณฑ์ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้มาชมงานเป็นอย่างดี

     ผศ.ดร.สุทัศน์ จันบัวลา หัวหน้าโครงการออกแบบและพัฒนาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์โอทอป ประเภทเครื่องปั้นดินเผาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผยว่า โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักปลัดนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์โอทอป เครื่องปั้นดินเผาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ ให้มีคุณภาพ สามารถตอบโจทย์การใช้งานของกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย และเป็นสินค้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อีกด้วย โดยครั้งนี้ ได้มีการพัฒนาวัตถุดิบเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง ให้มีความเบา แข็งแรง ,การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สวยงาม เป็นเอกลักษณ์ มีเรื่องราวของพื้นที่ รวมถึงการจัดทำแผนการตลาด ที่เน้นโซเชียลมีเดีย ให้ถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย และการจัดบูธแสดงผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกลุ่มปั้นหม้อเขียนสี เทศบาล ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน

Loading...Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์โอทอปประเภทเครื่องปั้นดินเผาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2019. All Rights Reserved.