Loading...

เสวนาวิชา ” มรดกโลก มรดกไทย ก้าวไปอย่างยั่งยืน ” เพื่อเผยแพร่ความรู้ การบริหารจัดการแหล่งมรดกโลก

0

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง จัดเสวนาวิชาการเรื่อง มรดกโลก มรดกไทย ก้าวไปอย่างยั่งยืน เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ การบริหารจัดการแหล่งมรดกโลก


     ที่ลานกิจกรรมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง อ.หนองหาน นายวันชัย จันทร์พร รอง ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดการเสวนาวิชาการเรื่อง มรดกโลก มรดกไทย ก้าวไปอย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจากนายชัยนันท์ บุษยรัตน์ ผอ.สำนักศิลปากรที่8ขอนแก่น , ดร.อมรา ศรีสุชาติ นักโบราณคดีทรงคุณวุฒิ , รศ.ดร.ธนิก เลิศชาญฤทธ์ คณะโบราณคดี ศิลปากร , ผศ.ฤดีมน ปรีดีสนิท ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ชุมชน , นายอำนาจ ผการัตน์ อดีตผวจ.อุดรธานีและนายเศวตฉัตร บรรเทาทุกข์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเชียง ร่วมเวทีเสวนามี น.ส.เบญจพร สารพรม หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง เป็นผู้ดำเนินรายการ

     ในหัวข้อของการเสวนา ได้พูดถึง บ้านเชียง ที่เป็นหนึ่งในสามของแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศไทย และเป็นที่เดียวที่มีผู้คนอาศัยในพื้นที่ ซึ่งระยะเวลาผ่านไป สภาพแวดล้อมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต ทำให้ส่งผลกระทบต่อแหล่งโบราณคดี จึงจำเป็นที่เราต้องหาแนวทางในการอนุรักษ์และการบริหารจัดการร่วมกัน ที่สำคัญปีนี้กรมศิลปากรให้งบประมาณในการก่อสร้างศูนย์ศึกษาวิจัยโบราณคดีบ้านเชียง ด้วยงบประมาณเบื้องต้น30ล้านบาท โดยพื้นที่บางส่วนจะใช้จัดแสดงวัตถุโบราณที่ได้รับส่งคืน จากต่างประเทศ ให้คนที่สนใจได้ศึกษาเรียนรู้ ซึ่งจะใช้พื้นที่ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง เป็นที่ก่อสร้าง

Loading...
Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

เสวนาวิชา ” มรดกโลก มรดกไทย ก้าวไปอย่างยั่งยืน ” เพื่อเผยแพร่ความรู้ การบริหารจัดการแหล่งมรดกโลก

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2019. All Rights Reserved.