Loading...

ทต.หนองไผ่ จัดการแข่งขันกีฬา ไผ่ทองเกมส์ ครั้งที่ 18

0

ทต.หนองไผ่ จัดการแข่งขันกีฬา ไผ่ทองเกมส์ ครั้งที่ 18 ต้านยาเสพติดประจำปี 2562


     ที่ สนามโรงเรียนบ้านหนองนาเจริญ นายสมพงษ์ พรหมวิเศษ นายกเทศมนตรี ต.หนองไผ่ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา”ไผ่ทองเกมส์ ครั้งที่ 18 ต้านยาเสพติด”ประจำปี 2562ซึ่งเทศบาล ต.หนองไผ่ จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้เล่นกีฬา ออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มีระเบียบวินัย เป็นแบบอย่างทีดีแก่ชุมชน อีกทั้งเป็นการคัดเลือกนักกีฬา ตัวแทนของ ตำบล อำเภอ จังหวัด และระดับชาติ ในโอกาสต่อไป

     โดยแบ่งการแข่งขันเป็น กีฬาสากล 4 ชนิด ได้แก่ ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล เซปักตะกร้อ เปตอง และกีฬาพื้นบ้าน มีนักกีฬาจาก 12 หมู่บ้าน ได้แก่ บ.หนองนาเจริญ หนองบัวเงิน หนองบัวทอง หนองตะไก้ หนองตะไก้น้อย หนองตะไก้เหนือ หนองตะไก้ใต้ หนองไผ่ หนองหิน แม่นนท์ นาทองคำ และบ้านทอนกลาง เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน

Loading...
Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

ทต.หนองไผ่ จัดการแข่งขันกีฬา ไผ่ทองเกมส์ ครั้งที่ 18

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2019. All Rights Reserved.