Loading...

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี พร้อมหารือการเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่

0

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2562 พร้อมหารือการเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่


สมาคมกีฬาแห่ง จ.อุดรธานี จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2562 โดยมี นายสำเร็จวิทย์ โยธาวิจิตร อุปนายกสมาคมฯ เป็นประธานประชุมชั่วคราว โดย นายสมพร ไชยสงคราม ผอ.กองตรวจสอบภายใน กกท. นายธีระวัฒน์ ศิลปะอาชา ผอ.กองบริหารงานกีฬาภูมิภาค กกท. นายวิรชน ประดับศรี ผอ.กกท.อุดรธานี ร่วมประชุมและดำเนินการจัดเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วย

Loading...


สืบเนื่องจากดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกสมาคมกีฬาแห่ง จ.อุดรธานี ได้ขอลาออก ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคมที่ผ่านมา เนื่องจากติดภารกิจส่วนตัวจึงต้องมีการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ คนใหม่ โดยที่ประชุมได้เสนอให้ ดร.ธนดร ดำรงตำแหน่ง นายกฯ ต่อไป อย่างไร้คู่แข่ง

ขณะที่ ดร.ธนดร ได้กล่าวถึงเหตุผลที่ลาออกและมารับตำแหน่งใหม่ ว่า ตนจะเข้าเลือกตั้งเป็นกรรมการซุปเปอร์บอร์ดของการกีฬาแห่งประเทศไทย ปัจจุบันตนเหลือวาระนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานีเพียง 1 ปีเศษ ซึ่งวาระการดำรงตำแหน่งของซุปเปอร์บอร์ด กกท.มีวาระ 3 ปีหากได้รับเลือกก็จะอยู่ในวาระได้เพียง 1 ปีเท่านั้น จึงจำเป็นต้องลาออกเพื่อให้ทางสมาคมฯและชมรมต่างๆ ได้คัดเลือกเข้ามาเป็นนายกสมาคมฯอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ก็จะสามารถดำรงตำแหน่งคณะกรรมการในซุปเปอร์บอร์ด ได้ครบวาระ 3 ปี

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี พร้อมหารือการเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2019. All Rights Reserved.