Loading...

ผช.ผบ.ทบ.ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานด้านกำลังพล ที่ จ.อุดรธานี

0

ผช.ผบ.ทบ.ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานด้านกำลังพล ที่ จ.อุดรธานี


     ที่ มณฑลทหารบกที่ 24 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี พลเอก กู้เกียรติ ศรีนาคา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะแด่ พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานด้านกำลังพล เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยมี พลตรี ชาญชัย เอมอ่อน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 พร้อมผู้บังคับหน่วยทหารในพื้นที่ ให้การต้อนรับ

     จากนั้น คณะ ได้เดินทางไปตรวจสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ซึ่งได้รับงบประมาณก่อสร้าง จากกองทุนชุมชนทหาร ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จำนวน 2 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนรอบค่าย มีสถานที่ออกกำลังกาย โดยเปิดให้บริการในราคาย่อมเยา เพียงชั่วโมงละ 400 บาท ,จากนั้น ได้ตรวจเยี่ยม รร.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม พร้อมมอบสื่อการเรียนรู้ให้กับโรงเรียน ,เยี่ยมชมโครงการอาชาบำบัด เพื่อฟื้นฟูผู้ป่วยออทิสติก และเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า จาก กรมทหารราบที่ 13,จากนั้น เยี่ยมชมกิจการของชมรมแม่บ้าน มทบ.24 และชมรมแม่บ้าน กรมทหารราบที่ 13,ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ.อุดรธานี ที่มาปรับใช้ในการสร้างงาน สร้างอาชีพ

Loading...


พลเอก กู้เกียรติ กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ครั้งนี้ พบว่าการดำเนินงานของแม่บ้านทุกหน่วย มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในการที่จะรวมกลุ่มทำกิจกรรมต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างรายได้ ลดรายจ่ายเป็นแรงขับเคลื่อนในการทำงานของพ่อบ้าน ให้มีประสิทธิภาพควบคู่กันไป มีการดำเนินการหลากหลายกิจกรรมเป็นที่น่าชื่นชม ให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ที่มุ่งเน้นในการสร้างครอบครัวกำลังพลให้เข้มแข็ง รวมทั้งดูแลบุตรธิดา ให้เป็นคนดีของสังคม และสมกับคำขวัญของสมาคมแม่บ้านทหารบก ที่ว่า “ ครอบครัวเข้มแข็ง เป็นแรงใจทหารกล้า”

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

ผช.ผบ.ทบ.ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานด้านกำลังพล ที่ จ.อุดรธานี

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.