Loading...

วิทยาลัยสันตพลจัดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรี

0

วิทยาลัยสันตพลจัดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561


 การปัจฉิมนิเทศครั้งนี้ จัดขึ้นที่ห้องประชุมนายแพทย์สุรีย์ ฤกษ์นิมิตร ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยสันตพล โดยมีอาจารย์กรรณิการ์ นันทโพธิเดช อธิการบดีวิทยาลัยสันตพล เป็นประธานในพิธีเปิด โดยได้รับเกียรติจาก คุณณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ต้นธารคอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำด้านการลงทุนแก่นักลงทุนในตลาดหุ้นไทย ประสบการณ์ยาวนานกว่า 20 ปี ได้เดินทางมาเป็นวิทยากร พร้อมบรรยายแก่นักศึกษา เรื่อง ” ความรู้เบื้องต้นกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์สำหรับมือใหม่ “

 นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก รองศาสตรจารย์ศิริศักดิ์ ศุภมนตรี กรรมการสภาวิทยาลัยสันตพล ร่วมบรรยาย ในหัวข้อ ” Change การเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน และ Competency สะท้อนสมรรถนะในด้านต่างๆที่มีต่องาน  ” ซึ่งถือเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับว่าที่บัณฑิจที่จบใหม่ในปีการศึกษา 2561 นี้

Loading...


 การปัจฉิมนิเทศครั้งนี้ ถือเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนออกไปเริ่มต้นกับชีวิตการทำงาน , รู้จักใช้วิชาความรู้ที่ได้ศึกษามา และนำไปใช้ให้เป็น ก่อเกิดประโยชน์ต่อตนเอง ส่วนรวม สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามเอกลักษณ์ที่ว่า เพราะที่นี่เราสร้างความสำเร็จจากความสุข

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

วิทยาลัยสันตพลจัดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรี

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2019. All Rights Reserved.