Loading...

ประเมินโรงเรียนพระราชทานโรงเรียนบ้านโคกลาด อ.เมืองอุดรธานี

0

คณะกรรมการประเมินโรงเรียนพระราชทาน ตรวจประเมินโรงเรียนบ้านโคกลาด อ.เมืองอุดรธานี

Loading...

ที่ รร.บ้านหนองนาคำอ.เมืองอุดรธานี นายวัชรินทร์ ศุตลาวดี นายอำเภอเมืองอุดรธานี นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1,นายทนงศักดิ์ หาพรหม ผอ.รร.บ้านหนองนาคำ พร้อมผู้แทนจากส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ให้การต้อนรับ นายสมพงษ์ พรหมใจ รอง ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ประธานกรรมการประเมินโรงเรียนพระราชทาน พร้อมด้วย คณะประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับกลุ่มประถมศึกษา

 โรงเรียนบ้านหนองนาคำ ได้ส่งผลงานเข้าประกวด เพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน และผ่านการคัดเลือก เข้ารอบกลุ่มสุดท้ายของจังหวัด ซึ่งมีโรงเรียนจาก 7 จังหวัดภาคอีสาน ได้แก่ จ.เลย หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร ขอนแก่น และอุดรธานี ส่งผลงานเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน โดยคณะประเมิน จะพิจารณาจาก คุณของนักเรียน ,หลักสูตร,การพัฒนาผู้เรียน ,การจัดการเรียนรู้ ,ความดี เด่น ของสถานศึกษา
 จากนั้น คณะได้พบปะ ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียน ,ตรวจประเมินผลงาน ,การจัดการเรียนการสอน ,การจัดโครงการเรียนรู้กฎจราจรเพื่อความปลอดภัยในโรงเรียนและที่บ้านการใช้กฎของความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตประจำวัน,ห้องสมุด ชมนิทรรศการของโรงเรียน,สังเกตการณ์ การเรียนการสอน ,ห้องเรียน และสภาพทั่วไปของสถานศึกษา

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

ประเมินโรงเรียนพระราชทานโรงเรียนบ้านโคกลาด อ.เมืองอุดรธานี

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2019. All Rights Reserved.