Loading...

กศน.อุดร จัดอบรมสัมมนาการจัดการเรียนรู้สุขภาพพึ่งตนเพื่อให้บุคลากร

0

สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานีจัดอบรมสัมมนาการจัดการเรียนรู้สุขภาพพึ่งตนเพื่อให้บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถเป็นวิทยากรจัดการเรียนรู้แก่นักศึกษาได้


     ที่ อาวาสสถาน ดินหนองแดนเหนือ ต.บ้านตาด อ.เมืองอุดรธานีนายประเวช เหล่าประเสริฐ รอง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาการจัดการเรียนรู้สุขภาพพึ่งตน โดยมี น.ส.บังอร ดวงดุษดี ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ คณะผู้บริหาร ครู กศน. ร่วมเป็นเกียรติในงาน ส่วนกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย บุคลากร กศน.จังหวัดอุดรธานี และสังกัด กระทรวงสาธารณสุข จ.อุดรธานี รวมทั้งสิ้น 1,112 คน จัดอบรม 5 รุ่น

     นายกิติพล ศรีหาวงษ์ ผู้แทนคณะกรรมการจัดโครงการฯ กล่าวว่า ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงษ์ )ได้มอบนโยบายให้ สำนักงาน กศน.ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่าย สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี จึงจัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่นักศึกษา และประชาชน ในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง ซึ่งการอบรมครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 2 มีบุคลากรจาก สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี สังกัด อ.บ้านดุง เพ็ญ สร้างคอม พิบูลย์รักษ์ และจากสำนักงานสาธารณสุขทั้ง 4 อำเภอ เข้าร่วมอบรม มีเจ้าหน้าที่จิตอาสา จาก มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทยมาเป็นวิทยากร

Loading...
Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

กศน.อุดร จัดอบรมสัมมนาการจัดการเรียนรู้สุขภาพพึ่งตนเพื่อให้บุคลากร

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.