Loading...

มณฑลทหารบกที่ 24 จัดฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพกำลังพลสายงานสัสดี ประจำปี 2562

0

มณฑลทหารบกที่ 24 จัดฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพกำลังพลสายงานสัสดี ประจำปี 2562


     พลตรี ชาญชัย เอมอ่อน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเพิ่มและพัฒนาศักยภาพกำลังพลสายงานสัสดี ประจำปี 2562 โดยมีกำลังพลสายงานสัสดีในพื้นที่ จ.อุดรธานี หนองคาย เลย และหนองบัวลำภู เข้าร่วมอบรม ระหว่างวันที่ 21-23 ม.ค.นี้ จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังให้เกิดความสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ บนพื้นฐานของความมีคุณธรรมจริยธรรม นำความรู้ ไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดไว้ โดยมีครูฝึกจาก กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 และจากหน่วยเฉพาะกิจทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ 904 มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ตามคู่มือฝึก พ.ศ.2560 , สถาบันกษัตริย์ไทย คุณธรรมจริยธรรม และแบบธรรมเนียมทหาร

     พลตรี ชาญชัย ฯ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 ได้กล่าวให้โอวาทว่า ขอให้ทุกคน ตั้งใจรับความรู้จากชุดครูฝึกอย่างเต็มที่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากำลังพลสายงานสัสดีที่เข้ารับการฝึกในครั้งนี้ จะเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ พัฒนาบุคลิกลักษณะ ตามแบบธรรมเนียมทหาร และเกิดความสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่มีคุณธรรมจริยธรรม และเป็นตัวอย่างที่ดี แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

Loading...
Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

มณฑลทหารบกที่ 24 จัดฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพกำลังพลสายงานสัสดี ประจำปี 2562

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2019. All Rights Reserved.