Loading...

พิธีปิดการฝึกทหารใหม่และวันพร้อมญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 2 ประจำปี 2561

0

กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13จัดพิธีปิดการฝึกทหารใหม่และวันพร้อมญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 2 ประจำปี 2561


 พ.ท.เรวัฒน์ ธรรมจิรเดช ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกทหารใหม่และวันพร้อมญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 2 ประจำปี 2561 ร.อ.ทัศชัย เพชรนิล ผู้บังคับกองร้อยอารุธเบาที่ 2 กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13ทำการแทน นายทหารฝ่ายยุทธการและการฝึก กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 กล่าวว่า เมื่อวันที่1 พ.ย. 2561 ที่ผ่านมา ทางหน่วยฯ มีผู้มารายงานตัวเข้ารับการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2 ประจำปี 2561 จำนวน 129 นาย ปัจจุบันได้ฝึกเสร็จสิ้นตามระเบียบครบ10 สัปดาห์ จึงจัดพิธีปิดการฝึกและวันพร้อมญาติทหารใหม่ขึ้น โดยให้ทหารใหม่ได้กลับไปพักตามภูมิลำเนา เป็นเวลา 10 วัน และในระหว่างการฝึก ยังได้สร้างขวัญกำลังใจทหารใหม่ โดยการเดินทางไปเยี่ยมภรรยาที่คลอดบุตรใหม่ มอบโครงการซ่อมแซมบ้านให้กับพลทหารที่เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย จากนั้น มีพิธีมอบหมวกทรงอ่อนสีดำ มอบประกาศเกียรติคุณให้กับครูฝึกและทหารดีเด่น และมอบรางวัลให้แก่หน่วยฝึกทหารใหม่ที่นำกำลังพลร่วมสวนสนามในงานวันกองทัพไทย ซึ่งได้รับรางวัลขวัญใจมหาชน

Loading...


 ภายในงาน ยังมีนิทรรศการแสดงกิจกรรมของทหารใหม่ การให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย การแสดงความสามารถของทหารใหม่ 3 ชุด ประกอบด้วย การแสดงยุทธวิธี การแสดงบุคคลท่าอาวุธ การแสดงการฝึกทางการทหารประกอบเพลง และการแสดงออกถึง”ความกตัญญู กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ” พบปะกันของญาติพี่น้องทหารใหม่ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความประทับใจLoading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

พิธีปิดการฝึกทหารใหม่และวันพร้อมญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 2 ประจำปี 2561

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2019. All Rights Reserved.