Loading...

ปรับอาบัติสังฆาธิเสสเจ้าอาวาสวัดดัง กรณีที่ถูกชาวบ้านกล่าวหา ว่าประพฤติตนไม่เหมาะสม

0

คณะสงฆ์มีมติปรับอาบัติสังฆาธิเสสเจ้าอาวาสวัดดัง กรณีที่ถูกชาวบ้านกล่าวหา ว่าประพฤติตนไม่เหมาะสม


     คณะสงฆ์ นำโดย พระครูศาสนูปกรณ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองอุดรธานี(ธ) เป็นประธานที่ประชุมในพิธีนิคหกรรม พร้อมเจ้าคณะ ต.บ้านจั่น ,บ้านตาด ,พระเถระชั้นผู้ใหญ่ และนายวิษณุพงศ์ กลางโยธี ตัวแทนจากสำนักงานพระพุทธศาสนา จ.อุดรธานี ทำการพิจารณากรณี เจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่ง ใน อ.เมืองอุดรธานี ที่ถูกชาวบ้านกล่าวหาว่า อยู่กับสีกาในกุฏิร้างภายในวัดฯ ไม่เหมาะสม เหตุเกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวันที่ 15 ม.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งคณะสงฆ์ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทั้งฝ่ายต้องการให้พระสึก กับฝ่ายที่เป็นผู้สนับสนุนพระ ได้มีโอกาสชี้แจงข้อมูลเป็นเวลาเกือบ 3 ชั่วโมง

     หลังจากนั้นคณะสงฆ์ที่ทำพิธีนิคหกรรม มีมติให้ปรับอาบัติ “สังฆาธิเสส” ต่อเจ้าอาวาสรูปดังกล่าว ให้ไปทำพิธีอยู่กรรมอยู่ที่วัดอื่นภายในเวลา 7 วัน ตั้งแต่วันที่คณะนิคหกรรม มีคำสั่งให้ปรับอาบัติฯแล้ว ซึ่งตามธรรมวินัยของการปรับอาบัติสังฆาธิเสส พระที่ต้องอาบัติต้องไปอยู่กรรมในป่าช้าเพียงลำพังที่วัดแห่งอื่นไม่น้อยกว่า 10 วัน พร้อมกันนี้มติคณะสงฆ์ฯได้สั่งอีกว่า ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด นำตัวพระ และสีกา ที่ถูกกล่าวหา ไปทำการตรวจหา DNA และหากว่า ได้ข้อเท็จจริงประการใดแล้ว ให้คณะสงฆ์ทำพิธีนิคหกรรม พิจารณาปรับอาบัติให้เหมาะสมกับกรณีต่อไป เพื่อความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

Loading...Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

ปรับอาบัติสังฆาธิเสสเจ้าอาวาสวัดดัง กรณีที่ถูกชาวบ้านกล่าวหา ว่าประพฤติตนไม่เหมาะสม

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2019. All Rights Reserved.