Loading...

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ที่ อบต.หมากหญ้า

0

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ที่ อบต.หมากหญ้า ซึ่งปีนี้มีเด็กๆมาร่วมสนุกกันอย่างเต็มที่


ที่ อบต.หมากหญา นายณัฐภพ ชาดวง นายก อบต.หมากหญ้า อ.หนองวัวซอ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมี เจ้าหน้าที่ คณะครู และผู้ปกครอง
     นำบุตรหลาน มาร่วมงานเป็นจำนวนมากซึ่ง อบต.หมากหญ้า ได้จัดงานขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก เยาวชน ที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต อีกทั้ง เพื่อให้เด็กได้ร่วมกิจกรรมที่สนุกสนานรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง รวมถึงส่งเสริมด้านการศึกษา ทักษะ ประสบการณ์ ได้เรียนรู้นอกห้องเรียน และเพื่อให้เด็กกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง โดยภายในงานได้จัดกิจกรรมให้เด็กๆ ได้ร่วมสนุกกันอย่างเต็มที่ ทั้งการแสดงบนเวที การเล่นเกม แจกของขวัญ ของรางวัล บริการอาหาร เครื่องดื่ม บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน

Loading...
Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ที่ อบต.หมากหญ้า

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2019. All Rights Reserved.