Loading...

หอการค้าอุดรธานี จัดโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย แก่นักเรียน ม.ปลาย

0

หอการค้า จ.อุดรธานี จัดโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย เพิ่มศักยภาพด้านการศึกษา ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย เพื่อเตรียมพร้อมการศึกษาต่อ


นายสิธิชัย จินดาหลวง รอง ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย ปี2562 โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ จ.อุดรธานี เข้าร่วมโครงการกว่า 3 พันคน

     

Loading...

นายศิริพงศ์ อุเทนพิทักษ์กุล รองประธานหอการค้า จ.อุดรธานี กล่าวว่า โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการศึกษาของนักเรียน ซึ่งได้ดำเนินต่อเนื่องมาเป็นปีที่11แล้ว เพื่อยกระดับทางการศึกษา แก่นักเรียนด้วยการเรียนการสอนที่เจาะลึกเนื้อหาพร้อมเอกสารประกอบการสอนคุณภาพ อำนวยการสอนโดยทีมวิชาการจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  เป็นการทบทวนความรู้วิชาคณิตศาสตร์วิชาภาษาอังกฤษ และแนะแนวการศึกษาต่อเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าในระดับอุดมศึกษาซึ่งโครงการนี้เกิดจากเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นในการสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับเยาวชนไทย ภายใต้ความร่วมมือระหว่างหอการค้า จ.อุดรธานี ม.หอการค้าไทย เซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานี คาดว่าจะทำให้นักเรียนมีความเข้าใจเพื่อกำหนดเป้าหมายศึกษาต่อในคณะที่ถนัดและชอบ

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

หอการค้าอุดรธานี จัดโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย แก่นักเรียน ม.ปลาย

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2019. All Rights Reserved.