Loading...

ครูสวัสดิ์ สิทธิมาตย์ ครูดี ศรี สพป.อุดรธานี 1

0

เราจะพาไปรู้จักกับครูท่านหนึ่ง ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นครูดี ศรี สพป.อุดรธานี 1 ในงานวันครู ประจำปี 2562 ซึ่งปีนี้ ยังเป็นวันครูครั้งสุดท้ายที่ท่านจะได้ร่วมกิจกรรมในฐานะครูก่อนจะเกษียณอายุราชการ


     ในวันครูแห่งชาติ 16 ม.ค.2562 เป็นวันครูครั้งสุดท้ายที่คุณครูสวัสดิ์ สิทธิมาตย์ ครูห้องเรียนพิเศษ อิงลิชโปรแกรม และหัวหน้าฝ่ายการเงิน โรงเรียนบ้านหมากแข้ง จะได้ร่วมงานในฐานะครู ซึ่งครูสวัสดิ์ ตื่นตั้งแต่เช้า เพื่อเตรียมสิ่งของนำมาทำบุญตักบาตร ในกิจกรรมวันครู ที่ ม.ราชภัฏอุดรธานี ซึ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จ.อุดรธานีเขต 1 ได้จัดขึ้น โดยในวันนี้คุณครูสวัสดิ์ยังได้รับคัดเลือกเป็น”ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่น”ครูดี ศรี สพป.อด.1)ประจำปี 2562 อีกด้วย โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรครู รางวัลครูดีในดวงใจ ประจำปี 2562 รางวัลครูดีศรี สพป.อด.1 และรางวัลครูบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่น สร้างความภาคภูมิใจให้กับครูสวัสดิ์ เป็นอย่างมาก

       ครูสวัสดิ์ สิทธิมาตย์ เกิดเมื่อวันที่ 19 มี.ค.2502 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอก คณิตสาสตร์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระดับปริญญาโท วิชาเอก หลักสูตรและการสอน จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ารับการบรรจุเป็นข้าราชการครูครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2522 ในตำแหน่ง ครู 2 ระดับ 2 ที่โรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา ต.บ้านจันทร์ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี โดยอาชีพครูเป็นอาชีพที่ตั้งเป้าหมายไว้ในชีวิต โดยมี คุณพ่อจอม สิทธิมาทย์ บิดาที่เป็นครู เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต จากนั้นได้ย้ายมาที่ รร.บ้านหมากแข้ง เมื่อปี 2538 เป็นครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษ โครงการ ห้องเรียนพิเศษอิงลิช โปรแกรม ระดับชั้น ป.4-6 นอกจากนี้ ยังปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายการเงินของโรงเรียน ยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริติ รับผิดชอบต่อหน้าที่ เป็นเวลาเกือบ 40 ปี ที่ได้อบรมสั่งสอนศิษย์ ให้มีความรู้ คู่คุณธรรม และประสบความสำเร็จไปหลายรุ่น

Loading...


     ครูสวัสดิ์ บอกว่า การที่ใช้ชีวิตครูมายาวนานได้ขนาดนี้ ส่วนหนึ่งเพราะมีผู้บริหารและเพื่อนร่วมงานที่เข้าใจกันอยู่กันแบบญาติพี่น้อง ผู้บริหารก็ปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาโดยใช้หลักธรรมมา
ภิบาล ลูกศิษย์ก็น่ารัก จึงมีความสุขในการทำงานทุกวัน ปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายที่จะได้ร่วมงานวันครู ในฐานะครู ก่อนจะเกษียณอายุราชการ และยังมีความปรารถนาดีให้กับศิษย์ทุกคนตลอดไป


Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

ครูสวัสดิ์ สิทธิมาตย์ ครูดี ศรี สพป.อุดรธานี 1

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2019. All Rights Reserved.