Loading...

เปิดอาคารและสนามกีฬาจ.อุดรธานี ทำกิจกรรมกีฬาของจังหวัด เชิดชูเกียรตินักกีฬา

0

สนง.การกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดอาคารและสนามกีฬาจ.อุดรธานี เพื่อใช้ทำกิจกรรมกีฬาของจังหวัดและเป็นสถานที่เชิดชูเกียรตินักกีฬาที่นำชื่อเสียงมาสู่ จ.อุดรธานีทั้งในอดีตและปัจจุบัน


     ที่สนามกีฬาจังหวัดอุดรธานี ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดอาคาร  สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยและสนามกีฬาจังหวัดอุดรธานี โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและชมรมกีฬาในจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมงาน
     ด้วยสนามกีฬาจังหวัดอุดรธานีหรือสนามกีฬาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ดำเนินการก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่3พฤษภาคม 2554 งบประมาณจำนวน600,000,000 บาท ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 การกีฬาแห่งประเทศไทยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณเพื่อการก่อสร้างระยะแรกเป็นเงินจำนวน 260,900,000บาท เพื่อก่อสร้างสนามฟุตบอลพร้อมลู่-ลานกรีฑา อัฒจันทร์ฝั่งทิศตะวันตก อัฒจันทร์ฝั่งทิศตะวันออก อาคารสำนักงาน ,อาคารที่พักนักกีฬา64เตียง,สนามฟุตซอล3สนาม,รั้วรอบสนามและถนนภายในสนาม โดยผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานเมื่อวันที่19มิถุนายน2561 ซึ่งสนามกีฬาจังหวัดอุดรธานี นอกจากจะใช้ทำกิจกรรมกีฬาของจังหวัดแล้วยังพัฒนาให้เป็นสถานที่เชิดชูเกียรตินักกีฬาที่นำชื่อเสียงมาสู่จังหวัดอุดรธานีทั้งในอดีตและปัจจุบัน

     และในการประชุมครม.สัญจร ที่จ.หนองคาย เมื่อวันที่12-13 ธ.ค.2561ที่ผ่านมา ที่ประชุมเห็นชอบตามโครงการก่อสร้างสนามกีฬาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน หรือสนามกีฬาจังหวัดอุดรธานี ที่สามพร้าว ในระยะที่2 แล้ว ประกอปด้วยอัฒจันทร์2ฝั่งทิศเหนือและทิศใต้ สกอร์บอร์ด โรงยิมสนามเทนนิส สระว่ายน้ำและอื่นๆตามแบบ โดยทางจังหวัดและการกีฬาแห่งประเทศไทยจะเร่งดำเนินการ โดยเร็วให้ทันกับการที่จ.อุดรธานีจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่48ในปี2564นี้

Loading...

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

เปิดอาคารและสนามกีฬาจ.อุดรธานี ทำกิจกรรมกีฬาของจังหวัด เชิดชูเกียรตินักกีฬา

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2019. All Rights Reserved.