Loading...

มณฑลทหารบกที่ 24 มอบขนม และอุปกรณ์เครื่องเขียนให้เด็กๆเนื่องใน “วันเด็กแห่งชาติ”

0

มณฑลทหารบกที่ 24 มอบขนม และอุปกรณ์เครื่องเขียนให้กับเด็กๆโรงเรียนอนุบาลค่ายประจักษ์ฯ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ


พล.ต.ชาญชัย เอมอ่อน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 พร้อมด้วย นางกนกพร เอมอ่อน ประธานชมรมแม่บ้าน มณฑลทหารบกที่ 24 และคณะ ได้เดินทางมามอบขนม ไอติม นม ของเล่น อุปกรณ์เครื่องเขียน ให้กับเด็กๆโรงเรียนอนุบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมีพันตรีหญิง ณัชชานันท์ จันทโสภณ ผู้จัดการ นายชาญชัย บุรีสูงเนิน รักษาการผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ ซึ่งเด็กๆทุกคนต่างดีใจและกล่าวขอบคุณ ขณะที่ในวันเด็กแห่งชาติ พรุ่งนี้ ก็จะมีกิจกรรมในค่ายประจักษ์ศิลปาคม เริ่มเวลา 08.00 น.เป็นต้นไป

Loading...พล.ต.ชาญชัยฯ กล่าวว่า ขอให้ผู้ปกครองสบายใจได้ที่ส่งบุตรหลานมาเรียน ไม่ใช่เพียงความเป็นเลิศทางวิชาการเท่านั้น แต่ยังมุ่งหวังให้เด็กสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข มีสัมมาคารวะ มีระเบียบวินัย ขอให้เด็กๆ มีความสุข สนุกกับวันเด็กแห่งชาติปีนี้ และขอให้เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์ เพื่อเติบโตเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติต่อไป

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

มณฑลทหารบกที่ 24 มอบขนม และอุปกรณ์เครื่องเขียนให้เด็กๆเนื่องใน “วันเด็กแห่งชาติ”

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.