Loading...

อสม.เพื่อทบทวนความรู้และเป็นเครือข่ายภาคประชาชน ขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพ

0

เทศบาลนครอุดรธานี จัดอบรม อสม.เพื่อทบทวนความรู้และเป็นเครือข่ายภาคประชาชน ขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพ


     เทศบาลนครอุดรธานี จัดโครงการอบรม อสม.รอบรู้ด้านสุขภาพ โดยมี อสม.จากชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี เข้าร่วมอบรมระหว่างวันที่ 10-11 ม.ค.นี้ ซึ่งกลุ่มงาน สนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ได้เล็งเห็นว่า อสม.เป็นเครือข่ายภาคประชาชน ที่ขับเคลื่อนด้านสุขภาพ จึงจำเป็นต้องพัฒนา อสม.ให้มีความรู้ เพื่อดูแลตนเอง ครอบครัว และชุมชน เป็นแกนนำสร้างสุขภาพ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ รวมทั้งมีความรู้ ทักษะในการดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น

     การอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ อสม. ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานเชิงรุกในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค การแก้ไขปัญหาสุขภาพ และการพัฒนาสาธารณสุขพื้นฐาน ให้ทันตามแนวทงพัฒนา อสม. เกิดความรอบรู้ในการใช้เทคโนโลยี ในการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพ ซึ่งทีมกู้ชีพ รพ.ศูนย์อุดรธานี ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้ เกี่ยวกับทักษะการปฐมพยาบาล การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสาธารณสุข และการศึกษาดูงาน

Loading...

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

อสม.เพื่อทบทวนความรู้และเป็นเครือข่ายภาคประชาชน ขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพ

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2019. All Rights Reserved.