Loading...

โรงเรียนบ้านหมากแข้ง และ รร.โสตศึกษา จ.อุดรธานี จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

0

โรงเรียนบ้านหมากแข้ง และ รร.โสตศึกษา จ.อุดรธานี จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

นายเดือน ทองกุล รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง โดยมี คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งในช่วงเช้าคณะนักกีฬาแต่ละกลุ่มสี ได้จัดขบวนพาเหรด เดินเข้าสู่สนาม มีการจัดริ้วขบวนอย่างสวยงาม ได้รับความสนใจจากผู้ชมเป็นอย่างดี

Loading...

นายสุวัฒน์ สุระอุดร ผอ.รร.บ้านหมากแข้ง กล่าวว่า ทางโรงเรียนได้จัดแข่งขันกีฬาสีภายในเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เล่นกีฬา ออกกำลังกาย มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีระเบียบวินัย มีน้ำใจนักกีฬา รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีความรักสามัคคี สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งนักกีฬาออกเป็น 4 กลุ่มสี จัดแข่งขันทั้งกีฬาสากล เช่น ฟุตบอล ฟุตซอล เซปักตะกร้อ วอลเล่ย์บอล เปตอง บาสเก็ตบอล แชร์บอล กรีฑา และกีฬาพื้นบ้าน นอกจากนี้ ยังจัดให้มีขบวนพาเหรด กองเชียร์ และเชียร์ลีดเดอร์ สร้างสีสันในงานอีกด้วย

และที่ รร.โสตศึกษา จ.อุดรธานี พล.ท.อำนวย จุลโนนยาง อดีต ผบ.มทบ.24 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี 2561 สศ.อด.เกมส์ ครั้งที่ 19 โดยมี นายศุภชาติ คำวัฒน์ ผอ.โรงเรียน นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม

ซึ่งการเรียนการสอนรายวิชาพลานามัยจะสมบูรณ์ยิ่งขึ้นก็ต่อเมื่อนักเรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเพราะกีฬานอกจากจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนา ด้านทักษะ สุขภาพและพลานามัยที่สมบูรณ์ ยังเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างความสามัคคี รักสถาบันตนเองแก่นักเรียนและรักการออกกำลังกาย เป็นประจำ อย่างยั่งยืน ส่งผลให้สามารถศึกษาเล่าเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เป็นผู้ที่มีศักยภาพทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้ในสังคมอย่างมีความสุข โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 5 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย ฟุตบอล วอลเล่บอล ชายหญิง แชร์บอล เปตอง ฟุตซอล ชายหยิง และกรีฑา ในโอกาสนี้ พลท.อำนวย ได้มอบเงินสนับสนุนเป็นรางวัลให้แก่นักกีฬาอีกจำนวนหนึ่งด้วย

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

โรงเรียนบ้านหมากแข้ง และ รร.โสตศึกษา จ.อุดรธานี จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2019. All Rights Reserved.