Loading...

ต้นปอเทือง มณฑลทหารบกที่ 24 บานสะพรั่ง 16 ไร่ พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว

0

หลังจากมีการหว่านเมล็ดปอเทืองไว้ตั้งแต่เดือน ต.ค.ที่ผ่านมา วันนี้ ต้นปอเทือง ที่หน้าศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มณฑลทหารบกที่ 24 ก็ บานสะพรั่ง เต็มพื้นที่กว่า16ไร่ พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว เพื่อเข้ามาชมความงามแล้ว

พลตรีชาญชัย เอมอ่อน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 นำผู้สื่อข่าวลงพื้นที่เพื่อติดตามโครงการ ปลูกต้นปอเทือง เนื่องในวันดินโลก วันที่ 5 ธันวาคม ตามนโยบายของรัฐบาลและกองทัพบก วันนี้พบว่า ต้นปอเทือง เหลืองอร่าม บานสะพรั่ง เต็มพื้นที่ทั้ง16ไร่ภายในศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มทบ.24

Loading...

พล.ต.ชาญชัย เปิดเผยว่า ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการดินและแก้ปัญหาทรัพยากรดินมา กว่า 70 ปี อีกทั้งองค์การสหประชาชาติ มีมติเห็นชอบให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันดินโลกเพื่อเทิดพระเกียรติแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมทั้งให้ทั่วโลกเห็นความสำคัญของทรัพยากรดิน มทบ.24จึงได้นำกำลังพล และนักศึกษาวิชาทหาร ปลูกต้นปอเทืองจำนวน 3 แปลง รวมพื้นที่ 16 ไร่ เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา เพื่อให้บานสะพรั่งในเต็มพื้นที่ในวันดินโลก 5 ธ.ค.2561 ตามนโยบายของรัฐบาลและกองทัพบก

ต้นปอเทือง เป็นพืชที่มีคุณสมบัติในการบำรุงดิน และเป็นปุ๋ยพืชสดที่ดีมากในการปรับปรุงดินให้กลับมามีสภาพสมบูรณ์ การหว่านปอเทือง 1 ครั้ง เท่ากับการปรับปรุงโครงสร้างดินได้ถึง 15 ปี ต้นปอเทือง จะใช้เวลาเจริญเติบโตประมาณ 2 เดือน จนมาถึงวันนี้ถือว่าประสบผลสำเร็จ จากนี้ไป ทางค่ายฯก็จะเปิดให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปเข้ามาชมความงามของต้นปอเทืองภายในศูนย์การเรียนรู้ฯ ไม่ว่าจะถ่ายรูปหรือเช็คอินกันได้และในอนาคตอันใกล้นี้ ทางค่ายมทบ.24จะเปิดศูนย์การเรียนรู้ฯ ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแนวผจญภัยแห่งใหม่ของจังหวัดอุดรธานี

……………พลตรีชาญชัย เอมอ่อน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24……………

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

ต้นปอเทือง มณฑลทหารบกที่ 24 บานสะพรั่ง 16 ไร่ พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2019. All Rights Reserved.