Loading...

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่ จ.อุดรธานี

0

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่ จ.อุดรธานี

จากสภาพอากาศที่หนาวเย็นในพื้นที่ จ.อุดรธานี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยราษฎรที่ประสบภัยหนาว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ร่วมกับ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน มามอบให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว ในพื้นที่ อ.หนองหาน จำนวน 1,000 ผืน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ แก่ประชาชน


จากนั้น องคมนตรีและคณะ ได้เดินทางไปยัง อ.พิบูลรักษ์ เพื่อมอบผ้าห่มพระราชทาน ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ จำนวน 1,000 ผืน โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ได้สรุปสถานการณ์ปัญหาภัยหนาวในพื้นที่ 20 อำเภอ 156 ตำบล 1,880 หมู่บ้าน ซึ่งลักษณะภูมิประเทศในทิศตะวันตกมีภูเขาและป่าติดต่อกันเป็นแนวยาว มีเทือกเขาสำคัญคือ เทือกเขาภูพานทอดเป็นแนวยาว ตั้งแต่เขตเหนือสุดของจังหวัด ในแต่ละปีจะได้รับผลกระทบ ราษฎรที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ภูเขาสูง และตั้งบ้านเรือนในบริเวณรอยต่อพื้นที่ป่าเขาใน จ.อุดรธานี ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศหนาวถึงหนาวจัดเป็นประจำทุกปี

ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้อัญเชิญกระแสพระราชดำรัสในความห่วงใย ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อพสกนิกรถ่ายทอดให้ชาว จ.อุดรธานี ทุกหมู่เหล่า ให้ได้รับทราบถึงน้ำพระราชหฤทัย ที่ต้องการจะบรรเทาความเดือดร้อน แก่พสกนิกรของพระองค์ พร้อมได้มอบอาหารพระราชทานให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวด้วย ยังความปลาบปลื้มแก่พสกนิกรทุกหมู่เหล่าเป็นล้นพ้น
จากนั้น องคมนตรีและคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง คือ นายวิจิตร เพ็งเหลา อายุ 63 ปี บ้านเลขที่ 205 ม.11 บ้านแดง ต.บ้านแดง อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี ที่ป่วยเส้นในเลือดในสมองแตก 1 ปี และ นายอุบล บุญภา 59 ปี ที่บ้านเลขที่ 165 ม.11 บ้านแดง ต.บ้านแดง อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี ที่ประสบอุบัติเหตุ รถ จยย.ลงข้างทาง กระดูกคอหัก เป็นอัมพาต ติดเตียง 12 ปี โดยได้มอบ พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ้าห่มพระราชทาน และอาหารพระราชทานให้ผู้ป่วยทั้ง 2 คน อันเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

Loading...

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่ จ.อุดรธานี

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2019. All Rights Reserved.