Loading...

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมฤดูท่องเที่ยวทะเลบัวแดง

0

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมฤดูท่องเที่ยวทะเลบัวแดง

Loading...

       นายสิธิชัย จินดาหลวง รอง ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานประชุมคณะทำงานอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาทะเลบัวแดงอย่างยั่งยืน เพื่อเตรียมความพร้อมฤดูท่องเที่ยวทะเลบัวแดง ธ.ค.61-ก.พ.62 ซึ่งที่ประชุมมีความห่วงใยในจำนวนนักท่องเที่ยวลดลง , ความหนาแน่นของบัวที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติลดลง และการเก็บค่าเข้าชมของกรมอุทยานแห่งชาติ

         ท่าเรือท่องเที่ยว 6 แห่ง คือ ท่าเรือบ้านเดียม , แชแล , โนนน้ำย้อย , ดอนคง , คอนสาย และเชียงแหว รายงานตัวเลขนักท่องเที่ยวลงเรือ บูมมากในปี 58/59  แต่ 2 ปีที่ผ่านมาลดลง ในปีที่แล้ว 60/61 มีจำนวน 220,000 คน ชาวต่างประเทศไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ ส่วนใหญ่เป็นชาวลาว , ญี่ปุ่น , จีน และยุโรป-อเมริกา โดยมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก เดินทางไปคำชะโนดช่วงเช้า บ่ายจึงเดินทางมาแต่ไม่ได้ลงเรือ เพราะเป็นช่วงที่บัวไม่บานแล้ว และยังมีปัญหาวัชพืชลอยน้ำปิดท่าเรือเชียงแหว

        ด้านนายโนรี ตะถา หน.เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหานกุมภวาปี แจ้งว่า กรมอุทยานได้ออกประกาศ ให้จัดเก็บค่าเข้าพื้นที่ในเขตห้ามล่าฯ ซึ่งก็คือส่วนใหญ่ของทะเลบัวแดง ในอัตราค่าเข้าชาวไทย 20 บาท/คน ชาวต่างประเทศ 200 บาท/คน ที่ผ่านมายังไม่มีการจัดเก็บ เขตห้ามล่าฯในฐานะผู้ปฏิบัติ ต้องทำตามประกาศ แต่ก็มีข้อจำกัดของทะเลบัวแดง แตกต่างจากอุทยานอื่นๆ คือมีช่องทางเข้าโดยรอบ ไม่มีกำลังบุคคลากรเพียงพอ หากจะดำเนินการต้องขอความร่วมมือจาก 6 ท่าเรือจัดเก็บให้ แต่หากจังหวัดจะขอชะลอ หรือจะขอยกเลิกประกาศ ให้แจ้งไปยังกรมอุทยาน

        นายไพรสิทธิ์ สุขรมย์ ประธานเรือข่ายวิสาหกิจชุมชนทะเลบัวแดง กล่าวว่า คุยกันในที่ประชุมก็รับรู้กันมา 3 ปี ชาวบ้านอยู่ที่นี่มาหลายชั่วอายุคน ข้องใจมานานที่ราชการประกาศเขตห้ามล่าปี 35 ไม่เห็นด้วยกับการเก็บเงิน  ยกตัวอย่างชาวลาว 3 คน มาลงเรือเที่ยวค่าเรือ 300 บาท หรือ 500 บาท ถ้าเป็นค่าเข้าพื้นที่ต้องจ่ายอีกคนละ 200 บาท หรือรวมอีก 600 บาท นักท่องเที่ยวที่ไหนจะมา แต่ถ้าเขตห้ามล่าจะยังเก็บเงิน ท่าเรือทั้ง 6 ท่าจะไม่จัดเก็บให้

       นายสิธิชัยฯ รอง ผวจ.อุดรธานี กล่าวสรุปมติที่ประชุมว่า ประกาศที่ออกมาต้องบังคับใช้ ไม่เช่นนั้นผู้ปฏิบัติจะมีปัญหา จังหวัดจะได้ทำหนังสือไปยังกรมอุทยาน ขอผ่อนผันการจัดเก็บออกไปอีก 1 ปี อ้างถึงเหตุผลจำนวนนักท่องเที่ยวลดลง ถ้ากรมอุทยานยังยืนยันการจัดเก็บ แจ้งให้กรมอุทยานจัดเก็บเอง พร้อมกันนี้แจ้งด้วยว่าหากกรมอุทยานเห็นสมควร ยกเลิกประกาศการเก็บค่าเข้าชม จังหวัดก็เห็นสมควรเช่นกัน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน….

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมฤดูท่องเที่ยวทะเลบัวแดง

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.