Loading...

มอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ให้กับสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึก ที่พิการและยากไร้ ในเขต จ.อุดรธานี

0

ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก มอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ให้กับสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึก ที่พิการและยากไร้ ในเขต จ.อุดรธานี

 

Loading...

       พลเอก ศิริพงษ์ วงศ์ขันตี ผอ.องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ประชุมมอบนโยบายให้กับสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึก ที่มีที่ตั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี พันเอก พิทักษ์ จันทร์เขียว  รอง ผบ.มลฑลทหารบกที่ 24  กล่าวต้อนรับ และนาย สมศักดิ์ พวาศิริ  รองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตอุดรธานี เป็นผู้บรรยายสรุปภารกิจของสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตอุดรธานี

        ต่อจากนั้นในช่วงบ่าย คณะได้เดินทางไปเยี่ยมทหารผ่านศึกที่ยากไร้และพิการ จำนวน 2 ราย คือ  นาย สุจิตร  อุตห์คะวาปี อายุ 71 ปี ราษฎร ต.สามพร้าว ม.14 อ.เมืองอุดรธานี สมาชิกบัตรประจำการชั้นที่ 4 เป็นสมาชิกอาสารักสาดินแดน สังกัด กองร้อยอาสารักสาดินแดน จ.อุดรธานี  ฐานะยากไร้ ป่วยด้วยโรคไตวายระยะสุดท้าย ตั้งแต่ปี 2557 ต้องได้รับการฟอกไต 3 ครั้งต่อหนึ่งอาทิตย์ เป็นประจำ ที่ รพ.ศูนย์อุดรธานี

        จากนั้น เดินทางไปเยี่ยม สิบตรี ฉวี เจริญเนตร อายุ 75 ปี ราษฎร บ.ผักตบ ม.6 ต.ผักตบ อ.หนองหาน จ.อุดรธษนี ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ 2  เคยปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยสมัครไปรบที่ประเทศ เวียดนามใต้ เมื่อปี 2516 มีรายได้จากเบี้ยยังชีพคนพิการและผู้สูงอายุเดือนละ 1,500 บาท ฐานะยากไร้ โดยมีสภาพพิการทั้งตัว สาเหตุเกิดจากการหกล้ม เมื่อปี 2560 ที่ผ่านมา ได้ส่งตัวเข้ารักษาที่ รพ.หนองหาน อาการไม่ดีขึ้น ทำให้ร่างกายอ่อนแรง ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน .

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

มอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ให้กับสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึก ที่พิการและยากไร้ ในเขต จ.อุดรธานี

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2019. All Rights Reserved.