Loading...

ตำรวจภูธร จ.อุดรธานี จัดกิจกรรม เนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2561

0

ตำรวจภูธร จ.อุดรธานี จัดกิจกรรม เนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2561

 

Loading...

            พ.ต.อ.วรณัฎฐ์ ผันผ่อน รรท.ผบก.ภ.จว.อุดรธานี เป็นประธานพิธีเปิดงาน และอ่านสาร พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เนื่องในวันตำรวจ 13 ต.ค.2561 โดยมี อดีตผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ ตำรวจ และผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงาน ซึ่งกิจกรรมในช่วงเช้า มีพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตำรวจภูธร จ.อุดรธานี ,พิธีทำบุญตักบาตร อุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ที่ล่วงลับ โดยนิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป มาประกอบพิธีทางศาสนา เพื่อความเป็นสิริมงคล นอกจากนี้ ยังมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นในด้านต่างๆ ,คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ จ.อุดรธานี ,ผู้ให้การสนับสนุนกิจการตำรวจอุดรธานี

               พล.ต.อ.จักรทิพย์ฯ ผบ.ตร. ได้ส่งสารเนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2561 ใจความสรุปได้ว่า วันตำรวจปีนี้ ถือเป็นวันครบรอบ 103 ปี นับแต่มีการรวม กรมพลตระเวนหรือตำรวจนครบาล กับ กรมตำรวจภูธร เป็นกรมเดียวกัน เมื่อวันที่ 13 ต.ค.2458  ขอส่งความปรารถนาดี และความห่วงใย มายังข้าราชการตำรวจ และประชาชนทุกคนด้วยความจริงใจ วันนี้เป็นวันเกียรติยศ ข้าราชการตำรวจต้องพึงระลึกอยู่เสมอว่า ต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อดูแลทุกข์สุขของประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งพัฒนาตนเองในทุกด้านให้ทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สามารถขับเคลื่อนให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และขอขอบคุณเพื่อนตำรวจที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ แก้ไขให้สังคมปกติสุข บรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนให้กับประชาชน

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

ตำรวจภูธร จ.อุดรธานี จัดกิจกรรม เนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2561

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2019. All Rights Reserved.