Loading...

งานทำบุญเจริญอายุวัฒนะ 78 ปี 59 พรรษาและฉลองสัญญาบัตรพัดยศ พระราชาคณะชั้นเทพ

0

           คณะศิษยานุศิษย์ ร่วมแสดงมุทิตาสักการะพระเทพมงคลนายก  เนื่องในงานทำบุญเจริญอายุวัฒนะ 78 ปี 59 พรรษาและฉลองสัญญาบัตรพัดยศ  พระราชาคณะชั้นเทพ

              ที่ พระอุโบสถวัดโพธิสมภรณ์พระอารามหลวง นายชยาวุธ  จันทร  ผวจ.อุดรธานี พร้อมด้วยนายอำนาจ  ผการัตน์  อดีต ผวจ.อุดรธานี นางสมจิตร ผการัตน์  ภริยา และพุทธศาสนิกชนชาวอุดรธานี ร่วมแสดงมุทิตาสักการะ พระเทพมงคลนายก (สิงห์ อินทฺปญฺโญ) เจ้าคณะ จ.อุดรธานี (ธรรมยุต) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง เนื่องในงานทำบุญอายุวัฒนะครบ 78 ปี 59 พรรษา และฉลองสัญญาบัตรพัดยศ  พระราชาคณะชั้นเทพ โดยมีการประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา การแสดงพระธรรมเทศนา และพิธีถวายมุทิตาสักการะ

Loading...

            พระเทพมงคลนายก (สิงห์ อินทปญโญ ) เดิมชื่อ สิงห์ ลาโพธิ์ เกิดวันที่ 13 พฤศจิกายน 2481 เป็นชาวบ้านโพธิ์หมากแข้ง อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย บรรพชาเมื่อปี 2499 ที่ วัดโพธิ์ชัย ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม อุปสมบท เมื่อปี 2500 ณ วัดเดียวกัน สำเร็จชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน ประชาบาลบ้านโพธิ์หมากแข้ง ปี 2502 สอบได้ นักธรรมชั้นเอก ปี 2515 สอบได้เปรียญธรรม 6 ประโยค ปี 2523 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญา ผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระอารามหลวงชั้นเอกในราชการที่ “พระครูสิริสารสุธี ,ปี 2528 ”ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญา ผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระอารามหลวงชั้นพิเศษในพระราชทานทินนามเดิม ,ปี 2542 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ “พระมงคลนายก”,ปี 2547 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ “พระราชวราลังการ” และในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 ได้รับพระราชทานสมณะศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ “พระเทพมงคลนายก”

banner728x90

Loading...

Comments are closed.

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.