Loading...

ยังคงเดินหน้าต่อเนื่อง สำหรับการมอบบ้านอุ่นรัก เฉลิมฉลองการก่อตั้งเมืองอุดรธานี 125 ปี 125 หลัง สร้างคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาส

0

ยังคงเดินหน้าต่อเนื่อง สำหรับการมอบบ้านอุ่นรัก เฉลิมฉลองการก่อตั้งเมืองอุดรธานี 125 ปี 125 หลัง สร้างคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาส  

 

Loading...

            จากดำริของ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี มาเป็นโครงการบ้านอุ่นรัก 125 ปี 125 หลัง เฉลิมฉลองการก่อตั้งเมืองอุดรธานี 125 ปี ภายใต้เจตนารมณ์ ที่ต้องการเห็นชาวอุดรธานีมีความสุข มีบ้านพักอาศัยที่มั่นคงแข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงเป็นการบูรณาการงบประมาณของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เหล่ากาชาดจังหวัด และผู้ใหญ่ใจดีจากทั่วประเทศ

            โดยวันนี้ นายณรงค์ จีนอ่ำ ปลัด จ.อุดรธานี พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่มอบบ้านอุ่นรัก หลังที่ 43 ให้กับ นายถนอม ราชกิจ อายุ 61 ปี ชาวบ้าน ม.2 ต.บ้านยวด อ.สร้างคอม ซึ่งบ้านหลังนี้ได้รับการสนับสนุนจาก นางกอบสุข ศรีตระกูล และราษฎร สมทบสร้างให้ โดยนายถนอม อาศัยอยู่กับมารดา ผู้พิการทางสายตา ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และฐานะยากไร้ , หลังที่ 44 มอบให้กับ นางกินตะนา คำมุงคุณ อายุ 42 ปี ชาวบ้าน ม.2 ต.บ้านยวด ,หลังที่ 45 มอบให้ นายสง่า มูลลา อายุ 74 ปี ชาวบ้าน ม.8 ต.บ้านโคก อาศัยอยู่กับครอบครัวผู้สูงอายุที่ยากไร้ สุขภาพไม่แข็งแรง ซึ่งได้รับเงินบริจาค จาก นางภัทธัญรินทร์ ชีวาวัฒนานนท์ ปฏิรูปที่ดิน จ.อุดรธานี 4 หมื่นบาท และผู้มีจิตศรัทธา

       หลังที่ 46 มอบให้ นายอาทิตย์  โพธิ์ทิพย์ อายุ 39 ปี ชาวบ้าน ม.9 ต.บ้านโคก ได้รับการสนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมบ้านจาก เหล่ากาชาด จ.อุดรธานี 2 หมื่นบาท ,หลังที่ 47 มอบให้ นางพิศมัย ครองน้อย อายุ 50 ปี ชาวบ้าน ม.8 ต.เชียงดา และหลังที่ 48 มอบให้ นายผลัด ฆ้องชมพู อายุ 53 ปี ชาวบ้าน ม.5 ต.เชียงพา อาศัยอยู่กับลูกสาววัย 14 ปี ฐานะยากไร้ สภาพบ้านชำรุดทรุดโทรม โดยได้รับเงินบริจาค จาก ปฏิรูปที่ดิน จ.อุดรธานี 4 หมื่นบาท ผู้มีจิตกุศลในชุมชน และ อ.สร้างคอม

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

ยังคงเดินหน้าต่อเนื่อง สำหรับการมอบบ้านอุ่นรัก เฉลิมฉลองการก่อตั้งเมืองอุดรธานี 125 ปี 125 หลัง สร้างคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาส

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.