Loading...

สภาอุตสาหกรรม จ.อุดรธาน จัดอบรมหลักสูตรเทคนิคออกแบบและการใช้บรรจุภัณฑ์ เพื่อความปลอดภัยในการขนส่งสินค้า เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเกิดความเชื่อมั่นในตัวสินค้า

0

สภาอุตสาหกรรม จ.อุดรธาน จัดอบรมหลักสูตรเทคนิคออกแบบและการใช้บรรจุภัณฑ์ เพื่อความปลอดภัยในการขนส่งสินค้า เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเกิดความเชื่อมั่นในตัวสินค้า

Loading...

         นายวีระพงษ์ เต็งรังสรรค์ ประธานสภาอุตสาหกรรม จ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร เทคนิคออกแบบและการใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยในการขนส่งสินค้า โดยมีคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม จ.อุดรธานี ผู้จัดการบริษัท ห้างร้านและผู้ประกอบการ เข้าร่วมอบรม

           นายวีระพงษ์ฯ กล่าวว่า ปัจจุบันการขนส่งสินค้าทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นขนส่งในหรือต่างประเทศ บริษัทที่รับจ้างขนส่งสินค้า ต่างมุ่งเน้นถึงความปลอดภัยของสินค้าที่บรรทุกไปกับรถขนส่งเป็นเรื่องสำคัญ หรือมีมาตรการในการแก้ไขปัญหาสินค้าเสียหาย การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านสินค้าหากเกิดความเสียหาย และสร้างความเชื่อมั่น ส่งผลให้เกิดการได้เปรียบคู่แข่งขัน รวมถึงเป็นการปรับปรุงการขนส่ง โดยใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ และเป็นการวิเคราะห์ปัญหา ป้องกันผลกระทบในการเลือกใช้บริการ หรือให้บริการด้านการขนส่ง โดยได้รับเกียรติจาก นายสำเริง อินทร์วงษ์ ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า บริษัท  v serve มาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ หลักสูตร เทคนิคออกแบบและการใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยในการขนส่งสินค้า

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

สภาอุตสาหกรรม จ.อุดรธาน จัดอบรมหลักสูตรเทคนิคออกแบบและการใช้บรรจุภัณฑ์ เพื่อความปลอดภัยในการขนส่งสินค้า เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเกิดความเชื่อมั่นในตัวสินค้า

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2019. All Rights Reserved.