Loading...

สมาคมสตรีอุดรธานี จ.อุดรธานี ร่วมกับ กองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดอบรม “รักษ์ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

0

สมาคมสตรีอุดรธานี จ.อุดรธานี  ร่วมกับ กองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดอบรม “รักษ์ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ( ศาสตร์พระราชา รัชกาลที่ 9 ) เพื่อให้สมาชิกนำไปปรับใช้ในชุมชนของตนเอง รวมทั้งเผยแพร่แก่บุคคลทั่วไป

 

Loading...

        พล.ท.ดร.อำนวย จุลโนนยาง อดีตผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก และ อดีตผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 24 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม โครงการ รักษ์ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ( ศาสตร์พระราชา รัชกาลที่ 9) โดยมี นายบัญญัติ พูลทรัพย์ นายกสมาคมผู้สูงอายุ จ.อุดรธานี นายหมวดตรีหญิง ดร.วาสนา พูลทรัพย์ เลขานุการสมาคมสตรีอุดรธานี จ.อุดรธานี และสมาชิก ให้การต้อนรับ

      นายหมวดตรีหญิง ดร.ยงฤดู พูลทรัพย์ นายกสมาคม(สมัยที่ 4) สมาคมสตรีอุดรธานี  จ.อุดรธานี (เพื่อสตรีและผู้สูงอายุ) กล่าวว่า งานในวันนี้ เป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ครั้งที่ 3 ตามข้อบังคับสมาคมฯ และจัดอบรมร่วมกับ กองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยผู้เข้ารับการอบรมได้ผ่านการคัดเลือกจากอำเภอต่างๆ ประกอบด้วย ผู้นำองค์กรสตรี  จาก อ.เมือง ไชยวาน ทุ่งฝน น้ำโสม กุมภวาปี โนนสะอาด กู่แก้ว ประจักษ์ศิลปาคม สร้างคอม และอำเภออื่นๆ รวมทั้งสมาชิกสมาคมผู้สูงอายุ จ.อุดรธานี สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ประจำ จ.อุดรธานี สมาคมสตรีอุดรธานี กลุ่มสตรีศรีหมากแข้ง เพื่อจะนำความรู้ไปปรับใช้ในชุมชนของตนเอง และขยายผลแก่บุคคลทั่วไป

             พล.ท.ดร.อำนวย ฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับสมาคม ที่ก่อตั้งมาครบ 14 ปี เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ช่วยในเรื่องสิทธิสตรีและผู้สูงอายุ  ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ขณะเดียวกันการเสริมความรู้ให้แก่สมาชิกถือเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะเรื่องศาสตร์พระราชา รัชกาลที่ 9 ในครั้งนี้ สตรีผู้นำและบุคคลทั่วไป สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ และขยายผลแก่องค์กร ชุมชนต่อไป

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

สมาคมสตรีอุดรธานี จ.อุดรธานี ร่วมกับ กองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดอบรม “รักษ์ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2019. All Rights Reserved.