Loading...

สภาอุตสาหกรรม จ.อุดรธานี จัดการเสวนา”วัน สตอป โซลูชั่น ฟอร์ สตาร์ท อัพ” พร้อม ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง”ปรับตัวหรือยอมตาย ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล”

0

สภาอุตสาหกรรม จ.อุดรธานี จัดการเสวนา”วัน สตอป โซลูชั่น ฟอร์ สตาร์ท อัพ” พร้อม ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง”ปรับตัวหรือยอมตาย ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล”

 

Loading...

      นายวีรพงษ์ เต็งรังสรรค์ ประธานสภาอุตสาหกรรม จ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดเวทีเสวนาเรื่อง”วัน สตอป โซลูชั่น ฟอร์ สตาร์ท อัพ”พร้อมด้วยปาฐกถาพิเศษเรื่อง”ปรับตัวหรือยอมตาย ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล” โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม และผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในงาน ซึ่งสภาอุตสาหกรรม จ.อุดรธานี จัดขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการ นักศึกษา และผู้ที่สนใจได้รับความรู้ สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พัฒนาต่อยอดธุรกิจของตนเองให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อสรรหา และคัดเลือกสตาร์อัพ เมคเกอร์ หรือผู้ที่สนใจ นำมาสู่ระบบการบ่มเพาะให้สามารถต่อยอดไปสู่เชิงพานิชย์ได้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

       ภายในงาน มีการเสวนา เรื่อง ”วัน สตอป โซลูชั่น ฟอร์ สตาร์ท อัพ” และ วันสต๊อปโซลูชั่น ส่งออก SMEs สู่ตลาดโลก โดย ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล รองผอ.ฝ่ายกิจการ อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น ,นายสุรสิทธิ์ เลิศนิมูลชัย รองประธานสภาอุตสาหกรรม จ.อุดรธานี  นายพรเทพ ศักดิ์สุจริต ประธาน สภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกฉียงเหนือ 1 และการปาฐกถาพิเศษ “การปรับตัวหรือยอมตาย ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล” โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

สภาอุตสาหกรรม จ.อุดรธานี จัดการเสวนา”วัน สตอป โซลูชั่น ฟอร์ สตาร์ท อัพ” พร้อม ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง”ปรับตัวหรือยอมตาย ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล”

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.