Loading...

แอพพลิเคชั่น Udon farm gate” ช่วยให้ผู้ซื้อเข้าถึง สินค้าเกษตรปลอดภัยได้ง่ายขึ้น

0

จ.อุดรธานี เปิดตัวเว็ปแอพพลิเคชั่น Udon farm gate” ประตูสู่สินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์เมืองอุดร ช่วยให้ผู้ซื้อเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

 

Loading...

      นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานในงานแถลงข่าวและเปิดตัวเว็ปแอพพลิเคชั่น “Udon farm gate” ประตูสู่สินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์เมืองอุดร ซึ่งดำเนินการภายใต้โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ภายใต้สัญลักษณ์ Q หรือ Q Shop มาตลอด แต่ปัจจุบันยังจำเพาะอยู่กับสินค้าประเภทปัจจัยการผลิตจำพวก ปุ๋ย วัตถุอันตราย และเมล็ดพืชพันธุ์ ทำให้ไม่คลอบคลุมผู้บริโภคทุกกลุ่ม ทั้งที่มีสินค้าอีกหลากหลายประเภทที่ผ่านการรับรอง แต่ก็ยังไม่ได้รับความนิยมมากนัก แม้แต่ห้างค้าปลีกหรือตลาดสดก็ยังไม่เห็นถึงความสำคัญ

          นางวราภรณ์ อิ่มแสงจันทร์ เกษตรและสหกรณ์ จ.อุดรธานี กล่าวว่า โครงการนี้จะช่วยส่งเสริมให้สินค้าภายใต้สัญลักษณ์ Q โดยเฉพาะสินค้าเกษตรอินทรีย์ ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับด้านคุณภาพ ผ่านช่องทางการตลาดออนไลน์ที่เรียกว่า “Udon farm gate” ซึ่งเกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานแล้ว สามารถสมัครได้ง่ายๆ ผ่านแอพพลิเคชั่นได้เลย ใช้งานได้ทั้งระบบปฏิบัติการณ์แอนดรอยและไอโอเอส หรือแม้แต่คอมพิวเตอร์ทั่วไป ตัวเกษตรกร ผู้ผลิต และผู้บริโภค จะได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงกันและกัน สามารถโหลดแอพพลิเคชั่นผ่านแอพสโตร์ได้แล้ววันนี้  

           นายวัฒนาฯ ผวจ.อุดรธานี กล่าวว่า “Udon farm gate” จะเป็นประตูที่ช่วยเปิดกว้างให้กับสินค้าเกษตรในท้องถิ่น เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว เหมาะกับสถานการณ์และวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทั้งนี้จากการพูดคุยกับเกษตรกรที่มาร่วมงาน บางส่วนยังสงสัยในการใช้งานแอพฯ มีบางส่วนที่พอจะเข้าใจ และมองเห็นช่องทางการตลาดที่เพิ่มมากขึ้น โดยจะนำช่องทางการตลาดออนไลน์อื่นๆ ผนวกรวมเข้าไปด้วย เช่น เพจเฟ็ซบุ๊ค ไลน์ และอินสตาแกรม  

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

แอพพลิเคชั่น Udon farm gate” ช่วยให้ผู้ซื้อเข้าถึง สินค้าเกษตรปลอดภัยได้ง่ายขึ้น

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2019. All Rights Reserved.