Loading...

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฎอุดรธานี จัดอบรมฟ้อนรำนาฎศิลป์พื้นบ้านอีสาน

0

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฎอุดรธานี จัดอบรมฟ้อนรำนาฎศิลป์พื้นบ้านอีสาน ถอดบทเรียนนำมาบูรณาการสร้างสรรค์ท่าฟ้อนหมอลำเรื่องต่อกลอน อุสา-บารส ให้แก่นักศึกษา   

             ผศ.ดร.กฤตฎ์ ชมพูวิเศษ รองอธิการบดี ม.ราชภัฎอุดรธานี เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ ฟ้อนนาฎศิลป์พื้นบ้านอีสาน ท่ารำประยุกต์ 32 ท่าและฝึกซ้อมหมอลำเรื่องต่อกลอน อุสา-บารส โดยมี น.ส.พรภัทรา จำเริญ ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฎอุดรธานี คณาจารย์ ศิลปินหมอลำพื้นบ้านอีสาน และนักศึกษา ร่วมกิจกรรม

Loading...

            สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏอุดรธานี ได้เล็งเห็นความสำคัญของการยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้ในการอนุรักษ์ สร้างสรรค์ พัฒนาศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

            จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ฟ้อนนาฎศิลป์พื้นบ้านอีสาน ท่ารำประยุกต์ 32 ท่า ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถอดบทเรียนท่ารำประยุกต์ นำมาบูรณาการสร้างสรรค์ท่าฟ้อนรำพื้นบ้านหมอลำเรื่องต่อกลอนให้แก่นักศึกษา เพื่อรวบรวมฐานข้อมูลในการอนุรักษ์นาฎศิลป์พื้นบ้านและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งได้รับเกียรติจากศิลปินหมอลำพื้นบ้านอีสาน นายสมจิตร บ่อทอง

นางพัชรี แก้วเสด็จ นางณัฐพร จ่าโส นางรุ่งนภา เพชรอุบล นายสุระชัย วงษ์คำพระ มาเป็นวิทยากร โดยมีนักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมกว่า 100 คน ทั้งนี้ ทางสำนักฯได้มีการฝึกซ้อมหมอลำเรื่องต่อกลอน อุสา-บารส ในช่วงเย็นตลอดทั้งเดือน เพื่อนำเสนอในงานประจำทุ่งศรีเมืองปีนี้

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฎอุดรธานี จัดอบรมฟ้อนรำนาฎศิลป์พื้นบ้านอีสาน

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.