Loading...

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ จัดสัมมนาปัจฉิมนิเทศโครงการติดตามและประเมินผลการบริหาร

0

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ จัดสัมมนาปัจฉิมนิเทศโครงการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำกลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

           นายธนพล จันทรนิมิ รอง ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดการสัมมนาปัจฉิมนิเทศโครงการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำกลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายบริหารจัดการน้ำ จาก กลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบด้วย หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬ เลย และอุดรธานี เข้าร่วมสัมมนา

Loading...

           สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เดินหน้าศึกษาทบทวนผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อจัดทำแผนบูรณาการการทำงานของหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำของประเทศ โดยมุ่งหวังให้ได้ข้อมูลประกอบการกำหนดแนวทางปรับปรุงการทำงานของหน่วยงานด้านน้ำของประเทศ และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประเด็นหลัก คือ ด้านปริมาณน้ำ ,คุณภาพน้ำ ,ด้านองค์กรที่ครอบคลุมการทำงานของหน่วยงานปฏิบัติการ คณะกรรมการลุ่มน้ำและองค์กรผู้ใช้น้ำ ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ และมิติสุดท้าย คือ ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ จัดสัมมนาปัจฉิมนิเทศโครงการติดตามและประเมินผลการบริหาร

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.