Loading...

จ.อุดรธานี ชู อ.บ้านผือ น้ำโสม และกู่แก้ว เป็นพื้นที่ต้นแบบสมุนไพรเชิงอัตลักษณ์ พร้อมก้าวเข้าสู่เมืองสมุนไพร อุดรธานี 4.0 สู่ระเบียงเศรษฐกิจ

0

จ.อุดรธานี ชู อ.บ้านผือ น้ำโสม และกู่แก้ว เป็นพื้นที่ต้นแบบสมุนไพรเชิงอัตลักษณ์ พร้อมก้าวเข้าสู่เมืองสมุนไพร อุดรธานี 4.0 สู่ระเบียงเศรษฐกิจ

 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี  ผศ.จรูญ ถาวรจักร อธิการบดี ม.ราชภัฎอุดรธานี นพ.สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุข จ.อุดรธานี ,นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ,นายสามารถ หมั่นนอก นายอำเภอน้ำโสม ,นายสุภโชค พนาลิกุล นายอำเภอกู่แก้ว และ นายณัฐพล วิถี นายอำเภอบ้านผือ ร่วมกันแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินการโครงการเมืองสมุนไพรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมเพื่อสุขภาพ ในพื้นที่ต้นแบบสมุนไพรเชิงอัตลักษณ์ พร้อมก้าวสู่เมืองสมุนไพร อุดรธานี 4.0 สู่ระเบียงเศรษฐกิจ

Loading...

 นายวัฒนาฯ กล่าวว่า จ.อุดรธานี ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับภายในประเทศ เพื่อผลักดันความเป็นเมืองสมุนไพร ในแบบฉบับของอุดรธานี มีกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม คือการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบดำเนินการที่ อ.กู่แก้ว น้ำโสม บ้านผือ เป็นตัวแทนของพื้นที่นำร่องในการสร้างให้อุดรธานีเป็นตัวอย่างของการพัฒนาเมืองสมุนไพรในกลุ่มจังหวัดสบายดี และ ม.ราชภัฏอุดรธานีในบทบาทของหน่วยวิชาการ เข้ามาเพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ พร้อมจัดงานมหกรรมภูมิปัญญาสมุนไพรขึ้นระหว่างวันที่ 10-15 ก.ค.ที่ผ่านมา

 จ.อุดรธานี มีความพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนด้านสมุนไพร มีการวางแผนที่จะรักษาไว้ซึ่งสมุนไพรเชิงอัตลักษณ์ เช่น ที่ อ.กู่แก้ว มีป่าสมุนไพรดั้งเดิม ป่าดงกกผึ้ง ป่าดอนสีเสียด มีต้นสมอพิเภกขนาดใหญ่จำนวนมาก มีสรรพคุณทางยา หนึ่งในตำรับ ตรีผลา , อ.น้ำโสม มีการถอดตำราออกมาเป็นตำรับยา เรียนรู้สมุนไพรกลุ่มอบ ประคบ แหล่งปลูกสมุนไพรขมิ้นชัน ไพล เปิดศูนย์เรียนรู้ด้านสมุนไพรที่อ่างเก็บน้ำนาเมืองไทย ,ส่วน อ.บ้านผือ ส่งเสริมการปลูกหญ้าหวาน ซึ่งเป็นสารให้ความหวานแทนนน้ำตาลได้ รวมถึงการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หญ้าหวานน้ำเชื่อม ชาชงหญ้าหวาน

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

จ.อุดรธานี ชู อ.บ้านผือ น้ำโสม และกู่แก้ว เป็นพื้นที่ต้นแบบสมุนไพรเชิงอัตลักษณ์ พร้อมก้าวเข้าสู่เมืองสมุนไพร อุดรธานี 4.0 สู่ระเบียงเศรษฐกิจ

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2019. All Rights Reserved.