Loading...

จ.อุดรธานี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ให้บริการ เพื่อการพัฒนาคำชะโนดที่ยั่งยืน รุ่นที่ 3

0

จ.อุดรธานี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ให้บริการ เพื่อการพัฒนาคำชะโนดที่ยั่งยืน รุ่นที่ 3

         นายวัฒนา  พุฒิชาติ  ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานพิธีปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ให้บริการ เพื่อการพัฒนาคำชะโนดที่ยั่งยืน รุ่นที่ 3 โดยมี พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 ,พล.ต.ต.พีระพงศ์ วงศ์สมาน ผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.อุดรธานี ,พ.อ.ศุภชัย ศุภเมธี รอง ผอ.กองอำนวยการรักษาความมั่นคง จ.อุดรธานี ,นายณรงค์ จีนอ่ำ ปลัด จ.อุดรธานี และคณะผู้บังคับบัญชา หน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ จ.อุดรธานี ร่วมมอบเกียรติบัตร แก่ผู้ผ่านการอบรมซึ่งเป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารท้องถิ่น ประชาชนและกลุ่มผู้ค้า จำนวน 209 คน

Loading...

          นายวีระวัฒน์  วงษ์ศรีรักษา นายอำเภอบ้านดุง กล่าวว่า จ.อุดรธานี ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 24 และ อ.บ้านดุง จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น จำนวน 3 รุ่น ในห้วงวันที่ 21 ก.ค.-11 ส.ค.2561 หลักสูตร 3 วัน 2 คืน เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้สานสัมพันธ์ที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะ นำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาคำชะโนด ให้มีความสงบสุข และความเจริญอย่างยั่งยืน กิจกรรมประกอบด้วย การอบรม การบรรยายให้ความรู้ การฝึกปฏิบัติ ร่วมกันสอดแทรกคุณธรรม ให้กับผู้เข้ารับการอบรม โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก คณะกรรมการบริหารคำชะโนด

         นายวัฒนาฯ ผวจ.อุดรธานี กล่าวว่า คำชะโนด เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งศรัทธา เราในฐานะเจ้าบ้าน ต้องช่วยกันต้อนรับ ช่วยกันดูแล ให้ผู้ที่เดินทางมาเกิดความประทับใจและอยากกลับมาอีก อยากเห็นพลังความรัก ความสามัคคีของทุกฝ่ายในพื้นที่ ในการพัฒนาคชะโนดให้มั่นคง และเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวใน จ.อุดรธานี อีกด้วย

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

จ.อุดรธานี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ให้บริการ เพื่อการพัฒนาคำชะโนดที่ยั่งยืน รุ่นที่ 3

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.