Loading...

มูลนิธิศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานี ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรม จ.อุดรธานี จัดกิจกรรม”นวดฟิน ช็อปชิม ภูมิปัญญาไทย” เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ระหว่างวันที่ 10-12 ส.ค.นี้

0

มูลนิธิศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานี ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรม จ.อุดรธานี จัดกิจกรรม”นวดฟิน ช็อปชิม ภูมิปัญญาไทย” เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ระหว่างวันที่ 10-12 ส.ค.นี้

Loading...

             ที่ ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน มูลนิธิศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “นวดฟิน ช็อป ชิม ภูมิปัญญาไทย” ในโครงการ “นวดผ่อนคลายเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 5” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมี นายวิฑูรย์ โล่ห์สีทอง รองประธานศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานี นางเกศินี สวัสดี วัฒนธรรม จ.อุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานี มูลนิธิศาลเจ้าปู่ย่า องค์กรชาวจีน และผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงาน

             ในปีนี้ มูลนิธิศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานี ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมด้านวัฒนธรรมไทยจากสำนักงานวัฒนธรรม จ.อุดรธานี ให้จัดตั้งเป็นศูนย์บันดาลไทย ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน สืบเนื่อง มาจาก พระราชปริธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงตั้งโครงการศิลปาชีพ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้พสกนิกรมีอาชีพ เพิ่มพูนรายได้อย่างยั่งยืน โดยภายในงาน มี การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ,การนวดผ่อนคลายฟรีโดยสมาคมคนตาบอด จ.อุดรธานี ,การจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน ภายใต้โครงการศูนย์บันดาลไทย ซึ่งมีสินค้าที่หลากหลาย รวมถึงเมนูอาหารทั้งไทยและจีน ให้อิ่มอร่อยตลอดการจัดงาน จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานได้ 10-12 ส.ค.นี้ ที่ ศูนย์วัฒนธรรมไทยจีนอุดรธานี    

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

มูลนิธิศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานี ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรม จ.อุดรธานี จัดกิจกรรม”นวดฟิน ช็อปชิม ภูมิปัญญาไทย” เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ระหว่างวันที่ 10-12 ส.ค.นี้

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2019. All Rights Reserved.