Loading...

สาธารณสุข อ.บ้านดุง จัดประชุม อสม.เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

0

สาธารณสุข อ.บ้านดุง จัดประชุม อสม.เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

Loading...

           ที่ เทศบาลเมืองบ้านดุง อ.บ้านดุง นายรุ่งเรือง ปัณณราช สาธารณสุข อ.บ้านดุง ได้เปิดการประชุม อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. และรับฟังนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิที่ได้รับ ค่าป่วยการ ในการปฏิบัติหน้าที่ของ อสม. ซึ่งจะโอนเข้าบัญชีให้ อสม.ทุกคน ตามระเบียบ โดยมี พลโท อำนวย จุลโนนยาง  อดีต ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 นายโชคเสมอ คำมุงคุณ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านดุง  นายสมคิด โพนสูง ประธาน อสม.อำเภอ บ้านดุง และคณะ อสม.ในพื้นที่ ร่วมประชุม

           พลโท อำนวยฯ ได้กล่าวพบปะและให้กำลังใจ อสม. ว่า ทุกคนถือเป็นพลังสำคัญ ที่มีความเสียสละ ทุ่มเท ในการดูแลด้านสุขภาพ อนามัย ในชุมชน เป็นกำลังในการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมพัฒนาด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน ซึ่งในโอกาสนี้ พลโทอำนวย ได้มอบเงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน แก่สมาชิก อสม. จำนวนหนึ่งด้วย 

           จากนั้น  พลโท อำนวย และคณะ ได้เดินทางต่อไปยัง รร.บ้านหนองแก ต.หนองนาคำ อ.เมืองอุดรธานี เพื่อร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมี นางกานดา พาภักดี ผอ.โรงเรียนฯ คณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ในโอกาสนี้ พลโท อำนวย ได้มอบเสื้อกีฬาสีชมพู ซึ่งเป็นสีประจำโรงเรียนมอบให้แก่นักเรียนทุกคน พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน 1 หมื่นบาท และมอบเสื้อให้กับผู้เข้าร่วมงานในวันนี้    

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

สาธารณสุข อ.บ้านดุง จัดประชุม อสม.เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2019. All Rights Reserved.