Loading...

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาอุดรธานี ได้จัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

0

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาอุดรธานี ได้จัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเพื่อให้ลูกได้แสดงความรักต่อแม่ผู้มีพระคุณ

Loading...

          ที่อาคาร 72 ปี พระคุณเจ้ายอร์ช ยอด พิมพิสาร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาอุดรธานี บาทหลวงสมนึก สุทธิ เป็นประธานในงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีคณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมภายในงานได้จัดให้มีพิธีเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ตัวแทนแม่ ถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มทอง พุ่มเงิน  ประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ อ่านบทอาเศียรวาท และร้องเพลงสดุดีมหาราชา จากนั้นถวายความเคารพ ตัวแทนลูกๆ กล่าวความในใจที่มีต่อคุณแม่โยใช้ภาษา ไทย อังกฤษและจีน เพื่อแสดงความรู้สึกและระลึกถึงพระคุณแม่

            ทั้งนี้เพื่อเป็นการเทิดทูนและเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงพลังสามัคคีของผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้แกครอง นักเรียนโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาอุดรธานีและเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน  ได้ระลึกถึงพรุคุณแม่ของแม่ผู้ให้กำเนิดซึ่งเป็นผู้ที่มีพระคุณอย่างสูงเป็นบุคคลที่มีความสำคัญยิ่งต่อสถาบันครอบครัวและสังคม สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงของเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อาทิ การร้องเพลงเกี่ยวกับแม่ การแสดงไวโอลีน การขับร้องสรภัญญะพื้นบ้านอีสานวันแม่ พิธีมอบเกียติบัตรนักเรียนที่ร่วมประกวดวาดภาพระบายศรี และภาพติดปะ จากทุกชั้นปี และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย

            โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาอุดรธานีมีความมุ่งมั่นที่จะจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ตามเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาคาทอลิก ที่มุ่งเน้นการอภิบาลที่เอาใจอย่างใกล้ชิด และทุ่มเทให้กับการอบรมบ่มเพาะ เพื่อหล่อหลอมผู้เรียนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านสติปัญญาและน้ำใจ เน้าการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และภาษาจีน พร้อมเสริมทักษะด้านดนตรีจากโรงเรียนสอนดนตรียามาฮ่าซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สอบถามราบระเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 042 -221503 

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาอุดรธานี ได้จัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2019. All Rights Reserved.