Loading...

สำนักงานประมง จ.อุดรธานี จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี

0

สำนักงานประมง จ.อุดรธานี จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี  น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค.2561

 

Loading...

         ที่แหล่งน้ำสาธารณะบึงชวน ต.นาพู่ อ.เพ็ญ นายวัฒนา  พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม ราชินีนาถในรัชกาลที่ 9  โ ดยมี นายชัชวาล  ปทานนท์  นายอำเภอเพ็ญ  นายอำนวย  อินทรธิราช   นายก อบต.นาพู่ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ร่วมกิจกรรม

         นายไชยวัฒน์  รัตนดาดาษ  ประมง จ.อุดรธานี กล่าวว่า วันที่ 12 ส.ค.ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 กรมประมง ได้จัดทำโครงการให้สำนักงานประมงจังหวัดทุกจังหวัด ดำเนินกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่องานด้านการประมงตลอดมา โดยในวันนี้ สำนักงานประมง จ.อุดรธานี ร่วมกับ อบต.นาพู่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 4 อุดรธานีและประชาชน ต.นาพู่ ได้พร้อมใจกันปล่อยพันธ์ปลายี่สกเทศ 3 แสนตัว ณ บริเวณแหล่งน้ำสาธารณะบึงชวน เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ซึ่งพันธุ์ปลาที่นำมาปล่อย ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 4 อุดรธานี  

        พร้อมกันนี้ ผวจ.อุดรธานี ยังได้หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อเตรียมพัฒนาปรับปรุงบึงชวน  ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเชิงนิเวศน์และแหล่งพักผ่อนด้านสุขภาพและกีฬาในอนาคตด้วย

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

สำนักงานประมง จ.อุดรธานี จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2019. All Rights Reserved.