Loading...

จ.อุดรธานี ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล”หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2561

0

จ.อุดรธานี ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล”หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก  รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2561

 

Loading...

         นายธนพล  จันทรนิมิ  รอง ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกครูหรือเจ้าหน้าที่ในจังหวัดที่สมควรได้รับรางวัล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก  งานสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2561 ที่ดูแลเอาใจใส่เยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์  โดยมีผู้เสนอชื่อเข้ารับการพิจารณา จำนวน 9 โรงเรียน  

 

            สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 2 คน  ประกอบด้วย นางธนพร สิงสุพรรณ  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านดงหลวงดงขวาง อ.บ้านผือ และ นายกันทรากร นาคจันทร์   ครูโรงเรียนชัยนาคำวิทยา  อ.บ้านดุง ซึ่งทั้ง 2 คน จะได้เข้าร่วมงาน “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร”บุคคลสำคัญของโลก  รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ครั้งที่ 33 ประจำปี 2561 ในวันที่ 18 ต.ค.2561 ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์  ซึ่งเป็นวันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรมของ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก  ผู้ประสานการก่อตั้งมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

จ.อุดรธานี ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล”หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2561

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2018. All Rights Reserved.