Loading...

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 10 ลงพื้นที่ประชุมติดตามงานตามนโยบายรัฐบาล

0

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 10 ลงพื้นที่ประชุมติดตามงานตามนโยบายรัฐบาลและตรวจผลสัมฤทธิ์โครงการตามแผนพัฒนา จ.อุดรธานี 

         น.ส.อรนุช  ศรีนนท์  ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 10 พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจราชการตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2561 โดยมีประเด็นการตรวจราชการ ประกอบด้วย  การตรวจราชการแบบบูรณาการ แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ  ,

Loading...

          การตรวจราชการตามมาตรา 34 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ,ปัญหาและแนวทางการพัฒนาของจังหวัดที่ต้องการได้รับจากการตรวจราชการแบบบูรณาการ  ,โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ,การดำเนินโครงการที่ใช้งบประมาณของรัฐจำนวนมาก “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ”  , มาตรการป้องกันและปราบปรามการทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน “แชร์ลูกโซ่” และตรวจติดตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปี 2560 โดยมีนายสิธิชัย  จินดาหลวง  รอง ผวจ.อุดรธานี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

           และในช่วงบ่ายวันเดียวกัน คณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจผลสัมฤทธิ์โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด  ประจำปี 2560  โครงการปรับปรุงถนนระยะที่ 1  ( 32 สายทาง ) โดยการลงพื้นที่ตรวจราชการสายแยกทางหลวง 2-พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ (หลวงตาพระมหาบัว) อ.เมืองอุดรธานี และสายเข้ามรดกโลกบ้านเชียง (ถนนคนเดิน) ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 10 ลงพื้นที่ประชุมติดตามงานตามนโยบายรัฐบาล

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2019. All Rights Reserved.