Loading...

ผวจ.อุดรธานี บูรณาการภาคีเครือข่ายเร่งแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ครอบคลุม 5 มิติ

0

ผวจ.อุดรธานี บูรณาการภาคีเครือข่ายเร่งแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ครอบคลุม 5 มิติ ในขณะที่ผู้ถือบัตรในพื้นที่ จ.อุดรธานี ที่เป็นหนี้นอกระบบมีกว่า 3 หมื่นราย มูลหนี้เกือบ 2 พันล้านบาท

         นายวัฒนา  พุฒิชาติ  ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบประจำ จ.อุดรธานีและคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้นอกระบบประจำ จ.อุดรธานี ครั้งที่ 1/2561 ซึ่ง จ.อุดรธานี กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน 5 มิติ  ประกอบด้วย

Loading...

         การจัดการเจ้าหนี้นอกระบบ ,ไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ ,ให้แหล่งเงินทุนในระบบ ,ฟื้นฟูศักยภาพลูกหนี้ ,และสนับสนุนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรการเงินชุมชนที่เกี่ยวข้อง

            ทั้งนี้จากข้อมูลสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือ สศค. จังหวัดอุดรธานี มีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นหนี้นอกระบบ 32,254 ราย มูลหนี้นอกระบบ  1,904.20 ล้านบาท  แยกเป็นธนาคารสามารถให้การช่วยเหลือได้ด้วยสินเชื่อ 6,461 ราย  ,ธนาคารไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ด้วยสินเชื่อ 25,793 ราย,ส่งไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ มูลหนี้เกิน 5 หมื่นบาท 7,671 ราย  ,ส่งฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ 18,122 ราย  แยกเป็นทุพพลภาพ 206 ราย ,ผู้สูงอายุ 1,780 ราย ,นักเรียน/นักศึกษา 58 ราย ,ว่างงาน 4,368 ราย รายได้ต่ำกว่า 30,000 บาท 11,101 ราย ไม่มีรายได้ 609 ราย

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

ผวจ.อุดรธานี บูรณาการภาคีเครือข่ายเร่งแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ครอบคลุม 5 มิติ

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2019. All Rights Reserved.