Loading...

ไปรษณีย์อุดรธานีก็มา เปิดพื้นที่ช่วยชาวนาขายข้าว

0

ไปรษณีย์อุดรธานีเปิดพื้นที่ช่วยชาวนาขายข้าว ผู้ว่าเชิญชวนทุกภาคส่วนซื้อช่วยชาวนาในภาวะราคาตกต่ำ 

 ที่บริเวณหน้าที่ทำการไปรษณีย์อุดรธานี นายชยาวุธ จันทร ผวจ.อุดรธานี ได้ไปตรวจเยี่ยมและเป็นศักขีพยานในการขายข้าว โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยจังหวัดอุดรธานี บริษัทประชารัฐสามัคคีอุดรธานี สนง.พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี และ สนง.ไปรษณีย์อุดรธานี เปิดพื้นที่ตั้งเต็นท์ เพื่อให้เกษตรกรชาวนานำข้าวสารมาจำหน่ายในราคาที่เป็นธรรม ในสภาวะราคาข้าวที่กำลังตกต่ำอยู่ในขณะนี้

Loading...

 นายภาคภูมิ ปุผมาศ ตัวแทนภาคประชาชน และบริษัทประชารัฐสามัคคีอุดรธานี เปิดเผยว่า โครงการนี้เกิดขึ้นจากนโยบายจังหวัดที่ลงมาให้การช่วยเหลือชาวนาโดยตรง เป็นการประสานเครือข่ายประชารัฐทั้ง 20 อำเภอ รวบรวมข้าวจากเกษตรกรมาจำหน่ายหมุนเวียนไปตามจุดช่วยเหลือต่างๆทั่วจังหวัด โดยเฉพาะในเขตเมืองที่มีกำลังซื้อมาก และทาง สนง.ไปรษณีย์อุดรธานี ก็ได้อนุเคราะห์สถานที่ช่วยเหลืออีก 1 จุด และทาง สนง.พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี ก็ให้ความร่วมมือในการเปิดจุดช่วยเหลือชาวนาทุกจุดเช่นกัน

banner728x90

 ” ที่ไปรษณีย์อุดรธานีจะจัดโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ไปจนกว่าสถานการณ์ราคาจะดีขึ้น หรือจนกว่าข้าวของสมาชิกเกษตรกรในเครือข่ายจะหมดไป ซึ่งจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนข้าวจากสมาชิกทั้ง 20 อำเภอนำมาจำหน่าย ข้าวที่นำมาขายวันนี้เป็นข้าวสารเจ้า เป็นข้าวหอมมะลิ ข้าวเก่า กก.ละ 30 บาท ข้าวใหม่ กก.ละ 35 บาท เป็นเกษตรกรจาก กลุ่มหันเทา อ.กุดจับ 10 หมู่บ้าน และ ต. หนองเม็ก อ.หนองหาน 15 หมู่บ้าน  ” 

 นายชยาวุธ จันทร ผวจ.อุดรธานี เปิดเผยว่า หลายหน่วยงานที่บูรณาการร่วมกันในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวนา ได้จัดตั้งจุดช่วยเหลือในหลายหน่วยงาน อาทิเช่น ทุกวันศุกร-เสาร์ ที่ตลาดร่มเขียวบริเวณหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัด ,ที่ห้างบิ๊กซี ทั้ง 2 สาขา,ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี  ขอเชิญชวนให้หน่วยราชการ สถานศึกษา บริษัทห้างร้าน สถานประกอบการ ช่วยเหลือสั่งซื้อข้าวสารจาก สหกรณ์การเกษตร หรือซื้อโดยตรงจากเกษตรกร ได้ทุกจุดที่มีโครงการช่วยเหลือชาวนา อย่างวันนี้ ทางโรมแรมประจักษ์ตราดีไซน์โฮเท็ล ก็ได้แสดงความจำนงสั่งซื้อข้าว 1 ตัน แต่ทางเกษตรนำมาจำหน่ายเหลือเพียงแค่ 300 กิโลกรัมเท่านั้น เป็นภาพที่ดี ที่ทุกภาคส่วนได้เล็งเห็นความสำคัญและช่วยเหลือเกษตรกรร่วมกัน

ข่าวโฮมนิวส์

Loading...

Comments are closed.

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2019. All Rights Reserved.