Loading...

งานมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มผู้ต้องขัง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

0

 เรือนจำกลางอุดรธานี ร่วมกับโรงพยาบาลอุดรธานี จัดงานมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มผู้ต้องขัง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 ที่เรือนจำกลางอุดรธานีพลเอกวสุ  เฟื่องสำรวจ  คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  ได้เป็นประธานเปิดงานมากการสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มผู้ต้องขังเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายสิทธิชัย  จินดาหลวง รองผวจ.อุดรธานี นายนิมิต ทัพวนานต์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์  ผู้บัญชาการเรือนจำกลางในเขตภาคอีสานตอนบน และพญ.อาภาพรรณ  นเรนทร์พิทักษ์  รอง ผอ.รพ.อุดรธานีทพ.กวี  วีระเศรษฐกุลผอ.สนง.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 8 อุดรธานี และคณะผู้มีเกียรติร่วมงานเป็นจำนวนมาก

Loading...

 ก่อนพิธีเปิดการประชุมพลเอกวสุเครื่องสำรวจนำคณะผู้ร่วมงานยืนเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นเวลา 99 วินาที โดยการจัดงานมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ในกลุ่มผู้ต้องขังเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติดำเนินการภายใต้ภารกิจการบริหารจัดการกองทุนสร้างเสริมสุขภาพป้องกันและโรคโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานและประสิทธิภาพของผู้ต้องขังจำนวน 15,906 คน ในเรือนจำ 8 แห่งในพื้นที่ 7 จังหวัดได้แก่จังหวัดนครพนม  บึงกาฬ  เลย สกลนคร  หนองคาย  หนองบัวลำภู  และอุดรธานี ในปีงบประมาณ 2560

banner728x90

 จากการหารือร่วมกันพบว่าปัญหาด้านสุขภาพของผู้ต้องขังที่สำคัญกระทบต่อคุณภาพชีวิตและนำไปสู่ความเจ็บป่วยบางครั้งเป็นสาเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิตในเรือนจำก่อนครบกำหนดได้แก่ การเข้าไม่ถึงบริการหรือเข้าถึงได้ช้าในเวลาเจ็บป่วยความแออัดทำให้การเจ็บป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจสูง และพบว่าผู้ต้องขังในเรือนจำมีการป่วยเป็นวัณโรคปัญหาทันตกรรมปัญหาสุขภาพจิตได้แก่ภาวะซึมเศร้า ความตระหนักในปัญหาดังกล่าวงานภาคการสร้างเสริมสุขภาพ ในกลุ่มผู้ต้องขังจึงเป็นงานที่มุ่งเน้นถึงความร่วมมือตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ปัญหาอุปสรรคระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเพื่อนำมาสู่การปฏิบัติป้องกันและแก้ไขปัญหาในการทำงานได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ต่อไป

ข่าวโฮมนิวส์

Loading...

Comments are closed.

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2019. All Rights Reserved.