Loading...

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.อุดรธานี จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จ.อุดรธานี

0

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.อุดรธานี จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จ.อุดรธานี

Loading...

นายธีรภัทร  ผิวสวัสดิ์  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.อุดรธานี เปิดประชุม คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จ.อุดรธานี ครั้งที่6/2561

โดยสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของ จ.อุดรธานี จากข้อมูลของ บริษัทกลางประกันภัย  สำนักงานสาธารณสุข ตำรวจภูธร จ.อุดรธานี ในห้วงวันที่ 1 ต.ค.2560 -23 ก.ค.2561 เกิดอุบัติเหตุ12,295 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ14,989 คน และเสียชีวิต 304 คน คิดเป็นร้อยละ 19.55 ต่อแสนประชากร

สำนักงาน ปภ.จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ หลายภาคส่วน จัดทำแผนการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน เช่น สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.อุดรธานี ได้ขอความร่วมมือไปยังหอกระจายข่าวตามหมู่บ้านต่างๆในการเปิดเพลงที่มีเนื้อหา เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ , การติดป้ายรณรงค์ตามข้างทางในถนนสายหลัก เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการป้องกันและลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนน  การให้บริการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดผ่านสายด่วน 1669 ในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างรวดเร็ว  การบังคับใช้กฏหมายและกวดขันวินัยจราจรของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทั้งกลางวันและกลางคืน  ซึ่งหลายฝ่ายก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ บนท้องถนน ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.อุดรธานี จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จ.อุดรธานี

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.