Loading...

ผู้มีจิตกุศล ร่วมมอบบ้านอุ่นรัก เฉลิมฉลองการก่อตั้งเมืองอุดรธานี 125 ปี สนองนโยบายคนไทยไม่ทิ้งกัน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ทุกคนสุขเสมอกัน

0

 ผู้มีจิตกุศล ร่วมมอบบ้านอุ่นรัก เฉลิมฉลองการก่อตั้งเมืองอุดรธานี 125 ปี สนองนโยบายคนไทยไม่ทิ้งกัน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ทุกคนสุขเสมอกัน

 

Loading...

     โดยมีการมอบบ้านหลังที่ 26-29 จำนวน 4 หลัง ที่ อ.สร้างคอม ซึ่งหลังที่ 26 บ้านเลขที่ 21 ม.3 ต.เชียงดา อ.สร้างคอม ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก นายหมวดตรีหญิง มยุรี บุญเอื้อเบญจมาศ สมาชิก อส.กองพันนเรศวรอุดรธานี พร้อมด้วย นายกองตรี วีรศักดิ์

บุญเอื้อเบญจมาศ สามีและบุตร มาส่งมอบความสุขให้กับ นายปรีชา คำหิน อายุ 70 ปี ราษฎรผู้ยากไร้ อาศัยอยู่กับน้องชายผู้พิการ ขาเดินไม่ถนัด มีเบี้ยยังชีพคนชราและเบี้ยผู้สูงอายุ ไว้ใช้จ่าย ซึ่งบ้านหลังนี้ นายหมวดตรีหญิง มยุรี สนับสนุนงบประมาณสร้างบ้าน 4 หมื่นบาท ,ที่ว่าการ อ.สร้างคอม 5 พันบาท และหลายฝ่ายร่วมลงแรงสร้างบ้านโดยไม่มีค่าแรง

       จากนั้น ได้มอบบ้านหลังที่ 27 ซึ่ง นายกองตรีวีรศักดิ์ฯ ได้สนับสนุนงบประมาณสร้างบ้าน 4 หมื่นบาท ,ที่ว่าการ อ.สร้างคอม 5 พันบาท ,ชาวบ้านร่วมบริจาคเพิ่ม 3 พันบาท สร้างบ้านมอบให้กับ นางหนูจันทร์ โสภาพ หญิงพิการอายุ 38 ปี บ้านเลขที่ 71 ม.8 บ.ท่าแสนสุข ต.เชียงดา ราษฎรผู้ยากไร้ บ้านมีสภาพชำรุดทรุดโทรม ผู้อาศัยในครอบครัวเป็นคนชราและเด็ก มีความเป็นอยู่ที่ลำบาก

       สำหรับบ้านหลังที่ 28 คณะกรรมการเหล่ากาชาด จ.อุดรธานี ร่วมลงขันบริจาคสร้างบ้าน 4 หมื่นบาท ,ที่ว่าการ อ.สร้างคอม บริจาคสมทบ 5 พันบาท ,ชาวบ้านบริจาคเพิ่ม 6 พันบาท สร้างให้กับ นางอนุสรณ์ บัวแก้ว อายุ 55 ปี บ้านเลขที่ 59 ม.3 ต.นาสะอาด อาศัยอยู่กับสามีและลูกชาย 1 คน ฐานะยากไร้ มีรายได้จากการรับจ้างทั่วไปเพียงเล็กน้อย บ้านสภาพทรุดโทรม มุงสังกะสีและพลาสติกใส

       และหลังที่ 29 สำนักงานเหล่ากาชาด จ.อุดรธานี สนับสนุนงบประมาณ 2 หมื่นบาท ซ่อมแซมบ้านมอบให้กับ นายบุญเรียง คำจันทร์ อายุ 61 ปี บ้านเลขที่ 18 ม.3 บ.นาหว้า ต.นาสะอาด ซึ่งนายบุญเรียง ทำงานหาเช้ากินค่ำ อาศัยอยู่กับภรรยา ลูกสาวที่พิการช่วยเหลือตนเองไม่ได้ และหลานชาย อาศัยเบี้ยยังชีพคนพิการในการดำรงชีพ

         ในการส่งมอบบ้านทั้ง 4 หลัง ทาง ผวจ.อุดรธานี ได้มอบเสื้อ 125 ปี และนำคณะกรรมการเหล่ากาชาด นายอำเภอสร้างคอม ผู้บริหารท้องถิ่น มอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน พัดลม เครื่องครัว ข้าวสาร อาหารแห้ง ที่ได้จากกิจกรรมสวมผ้าไทยใส่บาตรพระวันอังคาร ส่งมอบให้แก่เจ้าของบ้านอุ่นรักทุกหลัง เพื่อเติมเต็มความรักให้กับผู้ที่ขาดโอกาสในสังคม

 

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

ผู้มีจิตกุศล ร่วมมอบบ้านอุ่นรัก เฉลิมฉลองการก่อตั้งเมืองอุดรธานี 125 ปี สนองนโยบายคนไทยไม่ทิ้งกัน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ทุกคนสุขเสมอกัน

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2019. All Rights Reserved.